Ramudden Bergen - Våre tjenester

« Tilbake

Vi tilbyr tjenester som naturlig er tilknyttet vår virksomhet.

De tjenestene som vi kan levere til deg, er at vi overtar ansvaret for gjennomføringen slik at du som kunde kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.Vi har både evnen og viljen til å stille opp under de forutsetningene som gjelder - uavhengig av hvor og når du trenger vår ressurser.


KONTAKT OSS

Kontaktpersoner hos oss

Einar Andersen

Utleieansvarlig
Telefon: 92 11 00 00
Mobil: 98880369
E-post | Visitkort

Vårt tjenestetilbud
Andre tjenester på vår Bergen-avdeling


 

Fri siktsone

Vi har utstyr og mannskap med erfaring som klipper og beskjærer greiner, trær, busker og gress for å skape en trygg og godkjent siktsone. Vi fjerner alt avfall og rydder områdene.

Vedlikeholdsarbeidere/Hjelpearbeider

Våre ansatte er nevenyttige, de ser løsninger på problemene og gjør det de kan for at våre kunder skal bli fornøyd. Erfaring fra bygg og anleggsbransjen.

Oppmerking

Vi tar på oss oppdrag med oppmerking av parkeringsplasser, fellesarealer og veibaner.

Brøyting

Vi tilbyr brøyting for bedrifter og borettslag, tilførselsvei, fortau, gangbaner og parkeringsplasser. Vi har lang erfaring innfor området. Vi har ulike kjøretøy og maskiner for å løse de oppgavene vi påtar oss.

Salting

Alle våre brøytebiler er utstyrt med saltekar. Etter avtale utfører vi salting av oppkjørsler, veier, parkeringsplasser, trappeoppganger og fortau, der dette er ønskelig.

Bortkjøring av snø

I snørike vintre blir det ofte liggende mye snø. Vi disponerer hjullaster og lastebil og kan rydde vekk snøen ved behov.

Kabelbro montasje

Vi har erfarne ansatte som har spesialisert seg på demontering og montering av kabelbroer inne i tunneler.

Kabeltrekking

Vi har erfarne ansatte fra tunellarbeider som kan kabelstrekk, og som står for eventuell oppfesting eller stripsing av kabler på ulike elementer, på en forskriftsmessig forsvarlig måte.

Lys - varselarmaturer

Vi monterer armatur og klargjør disse fram til strømføring for elektroentreprenører.

Hjelpearbeidere

Vårt tunnelteam har erfaring fra det meste innfor monteringsoppgaver i tuneller. Våre dyktige hjelpearbeidere er selvgående og serviceinnstilt.