Statens Vegvesen kurskrav

Velg det kurset du er interessert i fra menyen. 

 
 

Arbeid på vei:  Del 3 

Del 3: Statens Vegvesen kurskrav

Kurslengde: 3 timer teori + praktisk del

Kursholder: 

Hvem skal ha hvilke kurs / Generelle kompetansekrav

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke. Dette kravat gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks og fylkesveger. Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt. Vegholder kan kreve dokumentasjon på at alle arbeidstakere har nødvendig opplæring. Skiltmyndigheten skal stille krev om tilstrekkelig kompetanse til alle virksomheter som vil påta seg ansvar for arbeidsvarsling. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller nær veg. Det er 3 hovedkurs, og etter bestått skriftlig prøve vil man få en godkjennelse for 5 år. 

Målgruppe for kurs Del 3

Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks eller fylkesveger. Kursdeltaker må ha gyldig kursbevis på enten type 1 eller type 2 kurs som ikke bør ha utløp i de nærmeste 12 måneder. (Se for øvrig andre kriterier over.)

Timeplan kurs Del 3

Alle kurs prøver å følge – ca. 50 min. undervisning og 10 min pause. Etter endt teori skal hver deltaker i prakis ute på vegen dirigere trafikk i minimum 20 minutter hver. Alle deltakerne må være tilstede til siste deltaker har gjennomført sin praktiske del.

  • Introduksjon 00:10 
  • Personlig sikkerhet 00:15 HMS, SHA, SJA 
  • Bremse og reaksjonslengde 00:30 Kjøretøyets egenskaper, bilens oppførsel
  • Tegngiving og adferd 01:00 Viktighet av korrekt oppførsel og rutiner
  • Bruk av samband 00:30 Viktighet av kommunikasjon
  • Ledebil 00:30 Rutiner og bruk
  • Trafikkavvikling / kapasitet 00:30 Ventetider, lede bil, trafikklys
  • Krav til varsling 00:15 Kommunikasjon gjennom skilt og signal
  • Praktisk øvelse ??:?? ca. 20 min pr deltaker