Ramudden etablerer tre nye avdelinger

28-aug-2018

Ramudden fortsetter sin vekst og etablerer avdelinger i Drammen, Ålesund, Haugesund.

 

Omsetningen i 2017 endte på 89 millioner, opp fra 42 millioner i 2016. Selskaper styrer mot en solid økning også i 2018.
- Regelverket fra myndighetene skjerpes stadig og stiller strengere krav til entreprenører som skal langs vei, eller på byggeplasser i trafikkerte områder. Henvendelser fra kunder som trenger råd og bistand på sikring av arbeidsplasser er økende, forteller adm. dir. Jon Ola Stokke i selskapet.

Avdelingen i Drammen har hatt en bra start etter få måneders drift.
– Utover Buskerud betjener vi kunder i Vestfold, Telemark og deler av Akershus. Vi opplever en veldig god mottagelse i markedet og erfarer at etterspørselen etter sikkerhetsløsninger langs vei er økende, forteller Odd Petter Pedersen, salgsleder for region Østlandet. Drammens-avdelingen teller fire ansatte samt syv personer på tilkalling.

Den nye avdelingen i Ålesund er en videreføring av et samarbeid Ramudden Trondheim hadde med Ålesunds-selskapet Nortrax. 1. juni ble en del av Nortrax konvertert til en selvstending avdeling av Ramudden i Ålesund.
– Oppstarten har vært veldig god og vi opplever stor etterspørsel. I dag er vi fem ansatte i tillegg til 20 som vi har på tilkalling. I løpet av august vil vi øke staben ytterligere, sier Jan Morthen Berge, regionsjef for Ramudden i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.
Den nye avdelingen i Haugesund er nyetablert og betjener primært kunder på Haugalandet. Avdelingen teller i dag 10 personer, men også her rigges det for videre vekst.
– Henvendelser fra entreprenører er økende. I hovedsak etterspørres utstyr, personell og ikke minst rådgivningstjenester. Regelverket for arbeid på og langs vei er i endring og blir stadig innskjerpet. Veldig mange ber om råd og bistand med å utarbeide varslingsplaner og søknader mot kommuner i forbindelse med prosjekter, forteller Reidar Asphaug, regionsjef for Ramudden i Hordaland.


 

« Tillbaka