Ramudden finns nu i KP Systems kalkylprogram

30-sep-2013

För att kunna hjälpa dig som projekterar och kalkylerar arbeten har vi valt att ingå ett samarbete med KP System...

Trafikanordningar blir mer och mer komplicerade och därmed ökar kostnaderna.
För att kunna hjälpa dig som projekterar och kalkylerar arbeten har vi valt att ingå ett samarbete med KP System och förse dem med uppgifter om allt trafikavstängningsmaterial vi har i vår organisation samt även förse dem med en exempelsamling och dessutom Handboken "Arbete På Väg" för att du enkelt skall kunna hitta regler, material och TA-planer på ett ställe.

Läs mer på KP Systems hemsida »

« Tillbaka