Ramudden sponsrar utrustning för säker överfart för hundspann

15-feb-2012

Efter dödsolyckan vid hundspanns- och skoterövergången vid Paksuniemi, Kuruna i december lyftes frågan om en ny övergång.

Tillfällig lösning vid olycksplats

KIRUNA. Efter dödsolyckan vid hundspanns- och skoterövergången vid Paksuniemi i december lyftes frågan om en ny övergång. Nu har man installerat en tillfällig lösning som ska användas vid övergången innan den nya tunneln finns på plats.

Egentligen är det ingen revolutionerande lösning som Trafikverket har presenterat vid den olycksdrabbade övergången där 40.000 turister passerar årligen - men den så kallade chicanen fungerar som tänkt. Syftet är att sänka hastigheten på trafiken längs väg 875 och nu är högsta tillåtna hastighet 30 kilometer i timmen. Dessutom är vägen bara enfilig och det tillsammans med varningslampor och reflexer inhyrda från bland annat Cramo ska göra trafikanterna uppmärksamma.

50 meter från övergången finns det i båda riktningar en buffertzon och Trafikverket har även röjt kring övergången för att på så sätt öka sikten för dem som passerar.

Bra lösning
Roger Jacobsson, affärsområdeschef för aktiviteter på Icehotel tror att detta blir en bra lösning till dess man får en tunnel på plats.

- Det här tror jag kommer att fungera jättebra, framförallt blir hastigheten väldigt låg när man passerar den här korsningen och alla ljus och reflexskyltar gör att trafikanterna blir uppmärksamma på att här kan det inträffa något, säger han.

Ända sedan 2002 har man arbetat med att få till en planskild korsning i form av en tunnel där både hundspann och skotertrafik kan passera säkert. Det har dock tagit lång tid innan någonting hänt men nu ser det ut att ljusna. Kommunen tillsammans med turistföretagen är beredda att gå in med tre miljoner kronor som en förskottering åt Trafikverket. Det trafikhinder som nu finns uppsatt är dock bara temporärt.

- Det här är en tillfällig lösning och vi jobbar mot Trafikverket för att få till en planskild korsning i form av en tunnel. Nu ser det ut som att det kan bli av redan till hösten så att den kan vara klar nästa säsong, säger Roger Jacobsson.

Mattias Forsberg
mattias.forsberg@kuriren.com
0980/831 25

« Tillbaka