Trafiksäkerhetsdag i Läkerol Arena, Gävle

29-nov-2013

Stort kunnande, lång erfarenhet och bred kompetens är vad en sådan här samling människor består av. Ödmjukt kan man ändå konstatera att alla tog sig tid att komma.
Varför? Jo, för att alla dagligen arbetar för att göra vägarbetsplatser säkra för både den som arbetar där och för trafikanterna. För att undvika tillbud och olyckor vill alla bli bättre på det man gör!

Tack alla ni som kom!

När idèn kom om att försöka samla ihop så många som möjligt från branschen till en Trafiksäkerhetsdag i Gävle hade vi ingen aning om hur det skulle tas emot. Hur många skulle komma? Ville man komma? Dessa frågetecken och några fler gjorde oss spända på hur responsen skulle bli när vi skickade ut första inbjudan. Det visade sig vara helt obefogat, gensvaret var fantastiskt.
Totalt var vi 85 st som kom till Läkerol Arena och som fick uppleva en fin och innehållsrik dag.
Många olika infallsvinklar på de tal/föredrag vi fick lyssna till.
Hela dagen gick i en slags förväntning på hur vi tillsammans skall kunna lyfta branschfrågor för att göra det dagliga arbetet ute på fältet säkrare och effektivare.

Som avslutning på dagen diskuterades frågorna:

  • Om vi ska bilda en branschorganisation?

  • Vad ska i så fall syftet vara?

Alla fick i "hemläxa" att försöka formulera ett förslag till stadgar för ett eventuellt bildande av branschorganisation. Dessa förslag ska snarast möjligt mailas till birger.larsson@ramudden.se för sammanställning. Det beslutades också att få till en träff i januari för att diskutera inkomna förlag till stadgar. Birger kommer att kalla till denna träff.

Ramudden vill också passa på att bjuda in till ny Trafiksäkerhetsdag i
november 2014.

Mer information kommer senare.

Dagens talare:


Hans-Olov Blom

VD, Ramudden AB

Dagen började med att Hans-Olov hälsade alla välkomna och höll en inledning om olycksutvecklingen ute på vägarna.

 www.ramudden.se


Göran Fredriksson

Svenska Väg- och Broräckesföreningen

Göran hade temat "En trafikanordnares vardag" som röd tråd i sitt föredrag. Intressant och lärorikt var den allmänna uppfattningen.

 www.svbrf.se


Bengt Vikberg

Trafikverkets kontrollverksamhet

Bengt gav oss en liten inblick i det nya bedömningssätt som Trafikverkets kontrollanter skall börja arbeta efter. Vi fick också se lite statistik på de saker som föranleder mest avgifter vid deras kontrollverksamhet.

 www.trafikverket.se


Thomas Wuopio

VD, ATA AB

Thomas talade om det olyckliga i att Trafikverket skjuter över mer och mer av TA-ansvaret på entreprenören. Problemet är att Trafikverket saknar visioner för att skapa tydliga regler och förbättrade lösningar/åtgärder för att lösa de samhällsrelaterade problemen vid vägarbeten, dvs. problem som det inte är entreprenören utan väghållaren bär ansvar för.

 www.ata.se


Jonas Forsvall

VD, Blinkfyrar AB

Jonas tog tillfället i akt att informera oss om nyheter som Blinkfyrar håller på med.

www.blinkfyrar.se


Lars Söderström

VD, Safe X System AB

Lars öppnade upp för ett framtida samarbete med alla som fanns i lokalen. Safe X arbetar hela tiden med problemlösning där man använder digital teknik i olika former.

 www.safexsystem.seBirger Larsson

CEO, Ramuddenbolagen AB

Birger gav oss en lite djupare inblick i hur man beräknar arbetsbredder osv på barriärer.

 www.ramudden.se


Göran Nilsson

Ordförande, Svensk Vägmarkeringsförening

Göran gav oss en liten historiebakgrund i hur deras branschorganisation bildades och varför. Vi fick också en inblick i hur man jobbar och vilka möjligheter man har att påverka vissa beslut som branschorganisation.

www.svmf.se


Leif Adolfsson

VD, ITS brilliant AB

Leif presenterade den teknik som ITS Brilliant arbetat fram.

 www.itsbrilliant.se


Ola Fält

Skanska / Huvudskyddsombud

Ola gav oss en inblick i hur Skanska arbetar för att upprätta säkra arbetsplatser.

 www.skanska.seLennart Wahlund

VD, Roadside Safety Engineering AB

Lennart presenterade RSSE och vad detta företag arbetar med.

www.rsse.se


Christer Johansson

Länsförsäkringar Dalarna

Christer gav oss en intressant inblick i hur Länsförsäkringar sedan en tid börjat registrera och tydliggöra var olyckor sker, vilken typ av olycka det är samt hur denna information kan användas i förebyggande syfte.

www.dalarnas.se

« Tillbaka