Vårt miljöarbete

16-apr-2014

Ramudden har beslutat genomföra ett miljöledningssystem på alla våra depåer.

Till vår hjälp med vårt miljöarbete har vi anlitat miljökonsult Claes Bengtsson från Claes OT Bengtsson AB.

Claes genomför nu fysiska besiktningar på alla depåer och ger tips och råd hur man skall hantera olika saker. Hur vi skall hantera batteriladdning, kemikalier mm är saker som diskuteras. 

Personalen på Ramudden är mycket engagerad i detta arbete och tycker det är intressant. Hela arbetet skall mynna ut i ett antal styrande dokument för Ramudden som säkerställer att hanteringen görs på rätt sätt. 

- Utan intresserad och engagerad personal hjälper inga dokument, säger Claes och poängterar att det är sällan personalen är så intresserad som hos Ramudden. 

Vi kommer att fortlöpande informera hur processen går framåt via nyhetsbrev och på vår hemsida säger VD Hans-Olov Blom.

« Tillbaka