Langsgående sikring

Ramudden leier ut barrierer og andre sperre materiale. Sikre arbeidet ditt med våre trafikkhindringer . Her kan du sammenligne de ulike barrierer for å se hvilken som passer ditt prosjekt best.

  • Cityguard
  • Deltabloc
  • DuoRail
  • GP-link
  • MiniGuard
  • VarioGuard
  • TA-balk

Sammenligne langsgående sikring

For å bestemme hvilke typer sikring som er best egnet for din arbeidsplass, må vegmyndighetens krav være oppfylt. I tillegg bør du ta hensyn til forhold som transport, montering, etc...

CITYGUARD

CITYGUARD

cityguard

CITY GUARD er en trafikksikring i stål for urbane miljøer, og brukes både for å lede trafikk rundt arbeidsområder, beskyttelse av gravearbeider på fjernvarmeprosjekter, støtbeskyttelse og for avgrensning av parkeringsplasser. Det leveres i praktiske moduler med 16 barriereelementer. Dette forenkler både transport og håndtering av elementene. De er sikret enkelt og trygt med et kraftig spennbånd. Lastingen går enkelt med kranbil, gaffeltruck eller annen lastemaskin.

Maks last på lastebil med henger: 241 m


CITYGUARD er testet i henhold til EN 1317-2 og godkjent for følgende styrkeklasser::

 Styrke
klasse
 Arbeids
bredde
 Risiko
klasse
 Testet
lengde
T1 W4 (1,3 m)
A
39,1
T2 W5 (1,5 m)
B 26,1

Henvendelse

Kontakt nærmeste Ramudden-avdeling

PROTEC

PROTEC

deltabloc

 

ProTec er en mobil sikkerhetsbarriere, spesielt godt egnet i by- områder og på smale veger i tillegg til motorveger og riksveger.

 

Maks last på lastebil med henger: 240 m/40 elementer pr. bil


 

Henvendelse

Kontakt nærmeste Ramudden-avdeling

DUORAIL

DUORAIL

duorail

DUORAIL er blitt utviklet for å møte alle krav til sikring under veiarbeid og for permanent veisikring som midtrekkverk. Kapasitetsklassen kan økes raskt og enkelt ved at DUORAIL-systemets øvre deler blir montert. Dette betyr at hele systemet kan tilpasses for en rekke ulike bruksområder

Maks last på lastebil med henger: 288 m


DUORAIL er testet i henhold til EN 1317-2 og godkjent for følgende styrkeklasser:

Styrke
klasse
 Arbeids
bredde
 Risiko
klasse
 Testet
lengde
T1 W2 (0,8 m)
A
117
T2 W3 (1,0 m)
A 135
T3 W4 (1,1 m)
A
141
H1 W6 (2,0 m)
B 141
H2 W7 (2,4 m)
B
164

Manual Duorail Manual Duorail (3895 KB)

Henvendelse

Kontakt nærmeste Ramudden-avdeling

GP-LINK

GP-LINK

gp-link

GP-Link 1.5 er laget av betong og har en patentert skjøt. Betongelementets vekt gir en unik mulighet til jevnt å kunne fange opp kjøretøy som støter inn i det. GP-Link 1.5 er kollisjonstestet ved VTI i Linköping, er CE-merket og godkjent for bruk i EU og i USA. Systemet har vært på markedet i 12 år og brukes både som permanente og midlertidige midtrekkverk på veiene våre. De er tilgjengelig som 6 meter, 3 meter og 1 meters lengder.

Maks last på lastebil med henger: 72 m


GP-LINK er testet i henhold til EN 1317-2 og godkjent for følgende styrkeklasser:

 Styrke
klasse
 Arbeids
bredde
 Risiko
klasse
 Testet
lengde
N2
W5 (1,7 m)
 B  117
N2
W6 (2,0 m)
 B  135

Henvendelse

Kontakt nærmeste Ramudden-avdeling

MINIGUARD

MINIGUARD

miniguard

MINI GUARD er en mobil sikring i stål for beskyttelse og for å lede trafikken trygt gjennom et arbeidsområdene. Den består av separate elementer som kobles sammen med sammenkoblingsrør. Det trengs ikke bolter, muttere eller annet materiell for å kunne montere enhetene. Denne sikringen kan utvides i ubegrenset lengde. Det enkle koblingssystemet gjør også monteringen svært tidseffektiv.

Maks last på lastebil med henger: 270 m


MINIGUARD er testet i henhold til EN 1317-2 og godkjent for følgende styrkeklasser:

 Styrke
klasse
 Arbeids
bredde
 Risiko
klasse
 Testet
lengde
T1      
T2 W5 (1,7 m)
A 63
T3 W8 (2,8 m)
A
60

Manual MiniGuard Manual MiniGuard (1457 KB)

Henvendelse

Kontakt nærmeste Ramudden-avdeling

VARIOGUARD

VARIOGUARD

varioguard

VARIOGUARD består av separate elementer som monteres sammen med hurtigkoblinger, og sikringen kan utvides til ubegrenset lengde. Systemet er enkelt å montere og er vanligvis brukt for å lede trafikken ved midlertidig arbeider, men kan også anvendes permanent, som for eksempel midtrekkverk.

Maks last på lastebil med henger: 223 m


VARIOGUARD er testet i henhold til EN 1317-2 og godkjent for følgende styrkeklasser:

 Styrke
klasse
 Arbeids
bredde
 Risiko
klasse
Testet
lengde
T3 W4 (1,1 m)
B 68
N2 W6 (1,8 m)
B 68
H1 W6 (2,1 m)
B 68/164

Henvendelse

Kontakt nærmeste Ramudden-avdeling

TA-BALK

TA-BALK

ta-balk

TA-balk er en veldig god sikring i urbane miljø hvor det ikke er nødvendig med klassifisert sikringer. Stabil, enkel å håndtere og god beskyttelse, er noen av egenskapene.

Maks lengde på lastebil med henger: 252 m


Henvendelse

Kontakt nærmeste Ramudden lager