Utleieløsninger

Å blande leieløsningene Ekspress, Prosjekt og Funksjon gir trygghet.

Velg det som passer deg best.

Kombinere de produktene du leier med våre tjenester, så går arbeidet både raskere og smidigere. Vi kan ta oss av hele prosessen - fra behovsanalyse og arbeidsvarslingsplaner til montering, utsetting, logistikk, kompetansekurs, vedlikehold og frem til opprydding, når jobben er gjort. Du velger selv hvor i prosessen du vil ha støtte, og i hvilken grad. Ramudden har en rekke erfarne spesialister som kan gi faglig støtte på ulike områder. Ta kontakt med din nærmeste avdeling, så vil vi hjelpe deg videre til rett person.

Direkte

Direkte er for de kunder som ønsker å leie trafikksikringsmateriell og øvrige produkter raskt og enkelt fra våre avdelinger og samarbeidspartnere. Du leier direkte i en åpen avtale, det materiellet som passer for deg, for å få dekket inn ved midlertidige ressursbehov. Gjennom våre utleieavdelinger og vårt distribusjonsapparat, vil du får rask service og tilgang til vår døgnbemannede bakvakt ved behov. Rask levering og god service, gir deg det riktige materiellet til rett tid.

Prosjekt

Prosjekt er mer av en langsiktig leieavtale der Ramudden forplikter seg til å sikre tilførsel av trafikksikringsmateriell til et gitt prosjekt. Dette gir kunden garantert tilgang til sikringsmateriell i riktig mengde til rett tid gjennom hele prosjektet fra en pålitelig leverandør. Vi utpeker alltid en prosjektansvarlig fra Ramudden, som ved behov kan bistå med valg av materiell, planlegging av utsetting og innhenting, økonomioppfølging, etc.

Funktion

Funksjon er et taktisk samarbeid der Ramudden overtar fullt ansvar for det totale behov f.eks. arbeidsvarslingsplaner, trafikksikringsmateriell, støtputebil, montering, tilsyn, vedlikehold, risikovurdering, logistikk, beredskap, kompetansekurs, etc. Hvis du kombinerer de produktene du leier våre tjenester, så går jobben enda raskere og smidigere. Du velger selv hvor i prosessen du vil støtte, og i hvilken grad.