ProTec

ProTec er en mobil sikkerhetsbarriere, spesielt godt egnet i by- områder og på smale veger i tillegg til motorveger og riksveger. 

Produktfordeler

• Meget rask og enkel montering
• Innebygget dreneringssystem som tar unna store mengder med vann
• Beste skadeklasse
• Refleks på alle elementer
• Meget lav egenbredde  
• Meget høy transportkapasistet grunnet optimalt design: 240 m/ 40 elementer pr. bil
• Ingen bolting i gate