#

#
# # #
#
#
#
#
#
Information till Gatuchef och Trafikingenjör
#
#
#
Ansvaret som väghållare

Behöver du ett bra verktyg för att leva upp till detta ansvar?
#
Handbok Arbete På Väg

Handbokens utformning och innehåll har vuxit fram i ett samarbete med kranskommunerna runt Göteborg som startade detta projekt tillsammans med Janne Mattsson för att få ett tydligt och mer lättförståeligt regelverk i sina kommuner. 

Janne Mattsson har tillsammans med Ramudden vidareutvecklat och uppdaterat innehållet tillsammans med bland annat SKL för att kunna erbjuda alla kommuner ett tydligt regelverk att arbeta efter i vardagen, vid upphandlingar med mera. 

Ett stort antal Kommuner arbetar redan idag efter denna Handbok. Spridningen är idag från Sundsvall i norr till Perstorp i söder.

Utbildning

För att erhålla bästa effekt av införandet av Handboken bör ni även välja vårt utbildningspaket.
Fokus ligger på vägarbetsplatser i kommunmiljö men ger även behörighet att arbeta på Trafikverkets vägar.

Er personal behöver alltså inte gå dubbla utbildningar.

Grundutbildning 1 dags kurs 
(motsvarar nivå 1 och 2 samt 3b hos Trafikverket)

Påbyggnadsutbildning 2 dagars kurs
(motsvarar nivå 3a hos Trafikverket)

Kontakta 
Sten Bramwall för mer information
070-343 94 03   sten@ramudden.se

Hemsida

www.ramudden.se
 

#
#
#
# Ramudden AB Nyheter » Depåer » Tjänster » Produkter »
#
# © 2013 
Utbildning » Regelverk » TA-Planer »
Linjeborttagning »
#
#