PERSONVERN

Behandling av personopplysninger

Vi tar personvern og rettigheter på alvor, og du skal vite at vi tar godt vare på personopplysningene dine. Vi har nå laget nypersonvernerklæring for å styrke rettighetene dine ytterligere. Disse endringene trer i kraft 25. mai i år og er i samsvar med EUs nye personvernregler, også kjent som GDPR.

Noe av det viktigste med endringene er:

Gjennomsiktighet: Vi har gjort det enklere for deg å finne ut hvordan vi håndterer personopplysningene dine, hva vi bruker dem til, hvor lenge vi kan beholde dem, og hva vi gjør for å beskytte dem.

Sterkere rettigheter: Du får vite hvordan du kan få tilgang til informasjonen vi har om deg, og hvilke muligheter du har til å endre eller slette opplysningene.

Bakgrunn

Vi behandler dine personlige opplysninger primært for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, samt for å overholde gjeldende lover og inngåtte avtaler. Vårt utgangspunkt er ikke å lagre mer personlig informasjon enn det som er nødvendig for formålet, og vi streber alltid etter å bruke de minste integritetsfølsomme dataene.

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

Av hensyn til vårt avtaleforhold

For våre berettigede formål

For markedsføringsformål

For lovpålagte formål.

Vi kan også trenge din personlige informasjon for å gjennomføre kunde- og markedsanalyser. Du har til enhver tid rett til å motsette deg bruken av dine personlige data for direkte markedsføring.

Retningslinjer

Hvilke personlige data behandler vi?
Vi behandler kun personlig informasjon når vi har en legitim grunn til dette. Her er eksempler på personopplysninger vi behandler:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post adresse
 • Telefon
 • Stilling
 • Brukernavn
 • Interesser du har registrert selv og frivillig oppgir
 • Innhold som du publiserer, for eksempel brukergenerert innhold

Samtykke

Om nødvendig, vil vi be om ditt samtykke før vi begynner å behandle dine personlige opplysninger. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke. Vi vil da slette alle våre lagrede opplysninger om deg.

Eksempel på registrerte persondata kan være

 • Detaljer du gir oss direkte
 • Informasjon som registreres når du besøker våre nettsider
 • Informasjon vi mottar fra offentlige registre
 • Informasjon vi mottar når du bestiller produkter og tjenester fra noen av våre medarbeidere
 • Informasjon vi mottar når du registrerer deg for våre kurs eller seminarer
 • Informasjon vi mottar når du registrerer deg for nyhetsbrev og annen informasjon
 • Informasjon vi mottar når du besvarer meningsmålinger og undersøkelser
 • Informasjon vi mottar når du kontakter oss, søker jobb hos oss, besøker oss eller på annen måte kontakter oss

Informasjon vi gir deg

Når vi samler inn dine persondata, informerer vi deg om hvordan vi har mottatt personopplysningene og hva vi skal benytte dem til. Vi opplyser også om hvilke rettigheter du har etter personvernloven og hvordan du kan bruke disse rettighetene.

Din personlige informasjon behandles alltid på en trygg måte

Vi utarbeider rutiner og prosesser for å sikre at din personlige informasjon håndteres trygt. Utgangspunktet er at det er kun egne ansatte og personer som har konkret behov for disse opplysningene for å utføre sine arbeidsoppgaver, som skal ha tilgang til dem.

Når det gjelder spesielt sensitive personopplysninger, har vi etablert særskilte tilgangskontroller. Dette gir høyere beskyttelse av dine personlige data.

Alle personopplysninger du oppgir til oss lagres på sikre servere, og vi benytter omfattende tiltak for å beskytte mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av dine personopplysninger.

Når forlater vi dine personlige opplysninger?

I utgangspunktet videreformidler vi ikke dine personlige opplysninger til tredjeparter med mindre du har samtykket til dette, eller hvis det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtaler eller lover, det være seg til for eksempel til ulike myndigheter. I tilfeller der vi oppgir personlige opplysninger til tredjeparter, etablerer vi konfidensialitetsavtaler og sikrer at personopplysninger behandles på en trygg måte. Vi overfører ikke personlige data til andre, enn de som er uttrykkelig angitt i denne policyen.

Ansvar

Ramudden AS er ansvarlig for alle lagrede personopplysninger. Dette betyr at selskapet er ansvarlige for korrekt behandlingen av dine persondata og av forvaltningen av dine rettigheter.

Korreksjon og åpenhet

Ramudden arbeider for at all informasjon vi behandler skal være riktig. Dette gjelder selvsagt også personlig informasjon vi samler inn. I tilfelle at noen oppgaver viser seg feil, vil rettelser foretas uten forsinkelse. Du har selvsagt rett til å få tilgang til informasjonen vi har registrert om deg. Hvis du vil dele denne informasjonen eller har andre spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger, vennligst kontakt oss.

Spørsmål og klager

Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæring eller ønsker å fremføre en klage på behandlingen av dine persondata, vennligst kontakt oss. Du kan også sende en klage til Datatilsynet.

Kontakt
E-post norge@ramudden.no
Tlf. 92 11 00 00