Teletining

Vi hjälper dig gärna att tjältina din arbetsplats så du kan börja arbeta direkt.

Hvorfor teletine?

Lønnsomt

Gjennom langvarig bruk og en forbedret varme og tiningsmetode i forhold til andre, øker Heat Work og Wacker lønnsomheten.

Drift året rundt

Vinteren er ikke lenger bare en "ventetid" - du kan produsere i en jevn hastighet hele året og unngå oppsigelser og forstyrrelser i produksjonen.

Vinn anbudet

Med HeatWork og Wacker Neuson inkludert i arbeidsutstyret garanterer du at anbudet går som planlagt og sikrer resultatene, som igjen reduserer risikoen for erstatningskrav. 

Lavere driftskostnader

Med lave driftskostnader som drivstoffbruk, blir kostnaden pr opptint m² mye mindre.

Miljøvennlig

Støy og utslipp er en miljøutfordring i byggebransjen. HeatWork og Wacker oppvarming og teletiningkonsept er et miljøvennlig alternativ med lavest CO2-utslipp per m².

Lukket system

VTV-væsken er miljøvennling og sirkulerer i et lukket system.

Direktevarme

Slangene blir lagt direkte på bakken, dekket over, og varmen går ned i bakken med et varmetap på bare 5%, noe som resulterer i et lavt strømforbruk.

Inneklima og arbeidsmiljø

Ved å koble radiatorvifter til HeatWork eller Wacker Neuson kan det drives oppvarming av bygninger til å forbedre både inneklima og arbeidsmiljø. Viftene er stille, skaper ingen lukt eller fukt og fordeler varmen jevnt.

Driftsikkert

Basert på ledende teknologi, utvikling og med eksterne leverandører, er HeatWork og Wacker oppvarming og teletiningskonsept patentert og ledende på markedet. 

GSM

GMS overvåking lar maskinen arbeide uten tilsyn og gir informasjon om mulige problem med driften.

CE-merking

Alle våre modeller er CE-merket og designet for europeiske forhold.

Service

Maskinene har få, og lett tilgjengelige servicepunkter. Unik nærhet til markedet, service og 24 timers hotline tilbyr våre kunder betydelige fordeler. 

Fleksibilitet

Heat Work og Wacker har jobbet tett med markedet ved utvikling av maskiner med ulike funksjoner og muligheter, skreddersydd til dine behov.

Variert bruk

Maskinen bruker flere trinn i bygg og anlegg-prosjekter; fra tining av frost, frostskader og herding av betong, til oppvarming av bygninger, haller etc.

Overflater

Avhengig av maskinen og ekstra utstyr kan dekke i 10-800 m² under tining.

Tilhenger/container

Maskinen leveres montert på en CE-godkjent tilhenger for å lette transport og bruk, eller i en container for tøffere forhold.

Effektivt

Heat Work og Wacker Neuson har utviklet og patentert en treslanget trommel. Trommelen består av flere korte slanger, hvilket betyr høyere avkastning på temperaturer og dermed raskere opptining. Forbrenningseffektiviteten er på 91,55% - dokumentert de høyeste i bransjen. 

Lavt varmetap

Våre maskiner har maksimal varmeoverføring med et tap på kun 5% når det brukes sammen med vanlige isolasjonsmatter og -presseninger. 

Opptiningseffekt

Stor pumpekapasitet og en kort slange gir en rask sirkulasjon av VTV-væske og høy returtemperatur. For eksempel tiner maskinen raskt opp ett område på 200m², med 30-40cm i dybden per dag. 

HW-isolasjonsmatter

Våre spesialdesignede matter med trippel aluminium reflekterende belegg reduserer varmetapet og gir både tid og økonomiske besparelser.

Brukervennligt

Våre maskiner er blitt utviklet den enkleste betjeningen av brukeren, og derfor har både utformingen og ergonomi blitt en fremtredende rolle.

Enkel rigging og nedrigging

Det tar ca 1 time å sette opp maskinen for et areal på 200m². Maskinen veier omtrent 2000kg og kan transporteres bak et kjøretøy.

Drift

Maskinen kan gå uten tilsyn i ca 3,5 dager og GSM overvåking gir informasjon om mulige problemer med driften.

Ryddige løsninger

Bakluken fungerer som tak når det er slått opp og du jobber i beskyttelse for vær og vind. Belysningen er strategisk plassert. Maskinen opererer på 220V vekselstrøm eller via en integrert elektrisk generator. 

Download a PDF Portfolio