Kommunale søknader

Ved arbeid og utsetting av materiell, lifter, kran og annet på fortau, torg, grøntanlegg eller annen allmenn plass kreves det en godkjenning fra kommunen. Ramudden hjelper dere med hele søknadsprosessen slik at alt er klart når arbeidet skal begynne.

Gravetillatelse
Ved graving i vei, fortau eller parker kreves det en gravemelding som er godkjent av Statens Vegvesen/Kommunen. Ramudden hjelper dere med hele søknads- prosessen og det som blir berørt av hvilken type graving som skal utføres.