Trafikkdirigering

Vi løser gjerne ditt behov for trafikkdirgering

Vi har trafikkdirigenter for alle typer oppdrag.

Våre trafikkdirigenter har følgende godkjenninger:

• Arbeid på veg del 1
• Arbeid på veg del 3
• Førstehjelpskurs rettet mot trafikkskader
• HMS-kurs
• Godkjent dirigeringsutstyr og verneutstyr

Vi fører loggbok og sender den til oppdragsgiver daglig.
Dirigenter setter opp sikring og varsling i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan dersom ønskelig. Ramudden bruker elektronisk føring av loggbok slik at loggbok alltid er oppdatert, oversiktlig og lett tilgjengelig.

Utdrag fra håndbok N301 og NA-rundskriv 2015/12

En person skal ikke dirigere trafikk manuelt i mer enn 2 timer av gangen uten pause. Dersom manuell trafikkdirigering for lengre perioder er påkrevd, skal det sørges for avløsning. Ledebilkjøring er ikke pause.


Download a PDF Portfolio