Betongvarming - HW Concrete Systems

Inovasjon og forskning gir steinharde fakta - betong for fremtiden!

Gir deg full kontroll på herdeprosessen i betongfundamenter

HeatWork bruker en patentert væskebasert teknologi som energibærer. Dette betyr at du kan komme til på de fleste områder og tilføre nødvendig oppvarming, enten gjennom direkte varme eller ved å veksle til oppvarmet luft. Ettersom HeatWorks fungerer som et lukket system,

vil det ikke komme ut vann eller fuktighet fra systemet under opptining eller oppvarmingen. HeatWorks mobile varmeløsninger har en meget effektiv drivstoffutnyttelse og oppfyller de strengeste kravene til driftsøkonomi og HMS.

Temperaturlogg i betong, mastefundament


Opp til 4 ganger raskere herdetid

Ved 35° C herding av betongen på det dobbelte av frekvensen ved 20° C og mer enn 4 ganger så raskt som ved 10° C


Referanseobjekt

Bro ved E4/E20 Stockholm

Kontrollert herding av betongelement. Forvarming av broelement i samband med støping, samt membran og asfaltlegging.

Entreprenøren reduserte prosjektperioden med flere måneder, noe som ga betydelige innsparinger.

Høres dette interessant ut? Kontakt oss gjerne for mer informasjon.