Fjernvarme - oppvarming og kranvann

HW's HydroHeater er utviklet i samarbeid med ledende aktører innen fjernvarmeteknologi, og retter seg mot alle som har behov for rask oppvarming av større mengder vann.

Midlertidig fjernvarmeoppvarming og varmtvann i kranen

HydroHeater er letthåndterlig og kan enkelt flyttes med personbil helt frem til der den skal brukes. Ingen ekstra ekstern komponent kreves for å ta den i bruk. Den er enkel å bruke og har innovative løsninger som sikrer at maskinen raskt kan kobles til f.eks sentraler eller varmevekslere i bygninger, uten at sluttbrukere opplever svikt eller annen forringelse i tilførselen av vann fra springen eller i oppvarmingen.

Maskinen er konstruert for både sommer - og vinterbruk. Vanninntaket frostsikres lett gjennom selvdrenering etter bruk. Vanntemperatur kan justeres ved behov opp til 0 - 100 oC.

Teletining og oppvarming
HydroHeater kan brukes både til tining eller oppvarming med like gode resultat som HeatWorks øvrige maskiner.

Eksempel på bruksområder

  • For provisorisk levering av energi til bygg der fjernvarmeanlegget må stenges ned grunnet driftsavbrudd eller vedlikehold.
  • Varmetilførsel fjernvarmerør
  • Gulvvarme - provisorisk oppvarming
  • Drift av radiatorer og varmevifter
  • Produksjon av varmt vann til bruk eller forbruk - Eksempel: varmt vann til dusj for opptil 100 personer per time

Høres dette interessant ut? Kontakt oss gjerne for mer informasjon.