Statens Vegvesens kurskrav

Velg den av Trafikverkets kravkurser du er interessert av i menyen til høyre;


Arbeid på vei: Del 1

Statens Vegvesen kurskrav: Del 1

Kurslengde: 1 dag

Kursholder: Geir Hvidsten.

Hvem skal ha hvilke kurs / Generelle kompetansekrav

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke. Dette kravat gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks og fylkesveger. Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt. Vegholder kan kreve dokumentasjon på at alle arbeidstakere har nødvendig opplæring. Skiltmyndigheten skal stille krev om tilstrekkelig kompetanse til alle virksomheter som vil påta seg ansvar for arbeidsvarsling. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller nær veg. Det er 3 hovedkurs, og etter bestått skriftlig prøve vil man få en godkjennelse for 5 år.

Målgruppe for kurs: Del 1.

Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. De som da har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2.

Timeplan kurs

 • Kurs type 1: Alle kurs prøver å følge – ca. 50 min. undervisning og 10 min pause. Lunsj 45 minutter ca. kl. 11:30.
 • Introduksjon 00:10
 • Noen viktige lover og regler 00:15 Lovverk, håndbøker
 • Personlig sikkerhet 00:15 Særlige hensyn ved arbeid på veg
 • Ansvar for varsling og sikring 01:00 Eget ansvar, stedsansvar, ansvarshavende
 • Fysiske lover i trafikken 00:30 Friksjon samt bremse og stopplengde
 • Varsling 01:30 Betydning og bruk av de viktigste skiltene, oppsetting, renhold med mer.
 • Sikring 01:00 Langs- og tversgående sikring, sikring av gående og syklende.
 • Fremkommelighet 00:30 Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede, universell utforming
 • Føring av loggbok 00:20 Viktigheten av ført loggbok.
 • Prøve / Test 00:30 Skriftlig