Statens Vegvesen kurskrav

Velg det kurset du er interessert i fra menyen. 

 
 

Arbeid på vei: Del 2 

Del 2: Statens Vegvesen kurskrav

Kurslengde: 2 arbeidsdager

Kursholder: 

Hvem skal ha hvilke kurs / Generelle kompetansekrav

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke. Dette kravat gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks og fylkesveger. Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt. Vegholder kan kreve dokumentasjon på at alle arbeidstakere har nødvendig opplæring. Skiltmyndigheten skal stille krev om tilstrekkelig kompetanse til alle virksomheter som vil påta seg ansvar for arbeidsvarsling. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller nær veg. Det er 3 hovedkurs, og etter bestått skriftlig prøve vil man få en godkjennelse for 5 år. 

Målgruppe for kurs Del 2

Ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling. Definisjon på Ansvarshavende: En eller flere navngitte personer(er) hos «utførende virksomhet», det vil si etat eller entreprenør som har blitt tillagt ansvaret for gjennomføring og oppfølging av varsling og sikring i forbindelse med arbeidet (etter skiltforskriftens § 33 nr. 3) Den ansvarshavende skal ha gyldig kursbevis for kurs type 2. Den ansvarshavende bør beherske norsk skriftlig og muntlig. Går du på kurs 2 behøver du ikke gå på kurs 1 først. (Kurs 2 dekker både del 1 og del 2)

Timeplan kurs nivå Del 2

 • Alle kurs prøver å følge – ca. 50 min. undervisning og 10 min pause.
 • Lunsj 45 minutter ca. kl. 11:30.
 • Introduksjon 15 min Velkommen +generell info
 • Lover og regler 30 min Vegtrafikkloven, byggherreforskriften
 • Skiltforskriften kapittel 14 60 min Spesielle bestemmelser for arbeid på veg
 • Loggbok 30 min Hvordan skal loggbok føres og brukes
 • Grave og arbeidstillatelser 20 min Internkontroll og byggherre forskrift
 • Utarbeidelse, godkjenning og Kontroll av varslingsplaner 60 min Gjennomgang av rutiner
 • Risikovurderinger 45 min Hvordan – se, tenke og handle
 • Hensikt med ulik type varsling 120 min Farevarsling, oppmerksomhet, info, regulering og kapasitet
 • Krav til varslingsutstyr 60 min Tekniske krav, oppsetting renhold etc.
 • Virkemåte for ulik type sikring 120 min Langsgående – Tversgående - Sikring
 • Når kan / skal de anvendes for myke trafikanter.
 • Og krav til arbeidsstedet 60 min Belysning, inn / ut kjøring, plassering av Rigg, lager og parkering.
 • Fremkommelighet for alle 30 min Alle trafikant grupper – Universell utforming
 • Kontroll og sanksjoner 60 min Regelverk
 • Eksamen 45 min Skriftlig