Ramudden skole

Kurskalender

Her ser du noen av våre planlagte kurs. Listen oppdateres kontinuerlig.
Påmelding til planlagt kurs gjøres hvis du klikker på påmelding for valgt kurs.

Dato
Opplæring
Kursbeskrivelse
Sted
Ramudden fagdager
Les mer om dette kurset

Velkommen til den nye fagdagen som setter søkelys på risiko og farer i anleggsområder med trafikk og ferdsel! Klikk på les mer om dette kurset for påmelding.

Påmelding »
13.05.2020
14.05.2020

08.00-14.30

Arbeid på Vei – Del 2
Les mer om dette kurset

Ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling. Oslo

Påmelding »
24.06.2020

08.00-14.30

Arbeid på Vei – Del 1
Les mer om dette kurset

Ansatte med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. Oslo

Påmelding »
14.08.2020

08.00-15.00

Arbeid på Vei - Del 1
Les mer om dette kurset

Ansatte med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. Oslo

Påmelding »
10.09.2020
11.09.2020

08.00:15.00

Arbeid på Vei – Del 2
Les mer om dette kurset

Ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling. Oslo

Påmelding »
08.10.2020

08.00-15.00

Arbeid på Vei - Del 1
Les mer om dette kurset

Ansatte med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. Oslo

Påmelding »
05.11.2020
06.11.2020

08.00-15.00

Arbeid på vei - Del 2
Les mer om dette kurset

Ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling. Oslo

Påmelding »
10.12.2020

08.00-15.30

Arbeid på Vei – Del 1
Les mer om dette kurset

Ansatte med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Sted: Ramuddens lokaler, Hvamveien 2, 2013 Skjetten
Oslo

Påmelding »