Ramudden skole

Kurskalender

Her ser du noen av våre planlagte kurs. Listen oppdateres kontinuerlig.
Påmelding til planlagt kurs gjøres hvis du klikker på påmelding for valgt kurs.

Dato
Opplæring
Kursbeskrivelse
Sted

15.08.2018
16.08.2018

08.00-15.00

Arbeid på vei del 2_Hvam
Les mer om dette kurset

Ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling. Hvam

Påmelding »
25.09.2018

08.00-15.00

Arbeid på vei del 1_Hvam
Les mer om dette kurset

Ansatte med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. Hvam

Påmelding »
26.09.2018

08.00-15.00

Arbeid på vei del 1_Hvam
Les mer om dette kurset

Ansatte med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. Hvam

Påmelding »
09.10.2018

08.00-15.00

Arbeid på vei del 1_Hvam
Les mer om dette kurset

Ansatte med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. Hvam

Påmelding »
10.10.2018

08.00-15.00

Arbeid på vei del 3_Hvam
Les mer om dette kurset

Personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks eller fylkesveger. Hvam

Påmelding »
24.10.2018
25.10.2018

08.00-15.00

Arbeid på vei del 2_Hvam
Les mer om dette kurset

Ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling. Hvam

Påmelding »
2018

08.00-15.30

Arbeid på Vei – Del 1
Les mer om dette kurset

Ansatte med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.
Kursene settes opp etter kundens behov. Sted: Ramuddens lokaler, Svanholmen 5. 4330 Sandnes
Stavanger

Påmelding »
2018

08.00-15.00

Arbeid på Vei – Del 2, Stavanger
Les mer om dette kurset

Ansatte som skal fylle rollen som ansvarshavende for arbeidsvarsling.
Kursene settes opp etter kundens behov. Sted: Ramuddens lokaler, Svanholmen 5. 4330 Sandnes
Stavanger

Påmelding »
21.02.2018

08.00-15.00

Arbeid på Vei - Del 1
Les mer om dette kurset

Ansatte med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. Bergen

Påmelding »
08.05.2018

08.00-15.00

Arbeid på Vei - Del 1
Les mer om dette kurset

Ansatte med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. Bergen

Påmelding »
12.06.2018

08.00-15.00

Arbeid på Vei - Del 1
Les mer om dette kurset

Ansatte med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan. Bergen

Påmelding »