Kurs i VARME ARBEIDER
- vi er sertifisert!


Som sertifisert kursleder i varme arbeider, hjelper vi deg med følgende:

• Sertifiseringskurs i brannvern ved utførelse av varme arbeider. Dette er en sertifiseringsordning som er blitt pålagt av forsikringsbransjen, for alle som utfører varme arbeider. Sertifikatet er gyldig i 5 år.

• Definisjon av varme arbeider: «Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner eller utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og eller slipeutstyr».