Tjenester

Ramudden er et utleiefirma som tilbyr alle tjenester som er naturlig tilknyttet vår virksomhet. Vi har kunnskapsrike ansatte som har bransjeerfaring ved våre avdelinger.

Fleksibilitet og evne til raskt å tilpasse og justere oss i forhold nye utfordringer er vår ledestjerne. Vårt materiell og vårt utstyr er av høyeste kvalitet. 

De tjenestene som vi kan levere til deg, er at vi overtar ansvaret for gjennomføringen slik at du som kunde kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

Vi har både evnen og viljen til å stille opp under de forutsetningene som gjelder - uavhengig av hvor og når du trenger vår ressurser.