Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer
0

Ramudden Sikkerhetsuke

En årlig Sikkerhetsuke med fokus på forebygging

Hvert år arangeres den internasjonale arbeidsmiljødagen for å fremme et sikkert og helsefremmende arbeid i hele verden. I sammenheng med denne globale dagen har Ramudden stiftet en egen Sikkerhetsuke, som blir holdt i uke 17 i hele organisasjonen i samtlige land, avdelinger og kontor. 

ramudden sikkerhetsuke.png

-Hos Ramudden jobber vi aktivt daglig med sikkerhets spørsmålene. Under den årlige Sikkerhetsuken oppfordrer og oppmunter vi til ekstra refleksjon og samtaler om hvordan hver og en av oss kan være med og bidra til et sikkert arbeidsmiljø. Utgangspunktet i vårt sikkerhetsarbeid er å forhindre alle ulykker og skader, i år har vi valgt å sette fokuset på akkurat dette - hvordan vi kan forebygge at ulykker inntreffer, sier Roy Mevold leder i Ramudden Norge

-Forhåpningene er at vi kan arbeide mer proaktivt, gjennom å øke rissikobevisstheten. Når det gjelder å arbeide med sikkerhet blir vi alldri utlærte. 

 

Kontakt:

Øyvind Stafseth HMS/K Norge
Tlf: +47 410 83 660