Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer
0

Policyer

Alt vi gjør er gjennomsyret av det vi kaller Ramudden-ånden. Det betyr at vi har kunden i fokus, setter de ansattes helse og sikkerhet først og skal være best på det vi gjør.

Dette omfatter også et samfunnsansvar og en inkluderende holdning. Konkret betyr det at vi har utarbeidet konsernomfattende policyer for inkludering og likestilling, alkohol og andre rusmidler samt for atferd. Retningslinjer som vi krever at alle følger.

 

Har du spørsmål om vårt bærekraftsarbeid?

Kontakt HMSK-Leder: oyvind.stafseth@ramudden.no 

 

Ramuddens mål og verdier

Mål - Vi jobber for at alle skal komme hjem uskadde hver dag.
Kjerneverdier - Nære, drevne og samvittighetsfulle.