Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer

Våre policyer

Våre konsernomfattende policyer for blant annet inkludering, likestilling og atferd.

Vår bedriftskultur er basert på det vi kaller Ramudden-ånden. Vi har kunden i fokus, setter medarbeidernes helse og sikkerhet først og skal være best på det vi gjør.
Dette omfatter også et samfunnsansvar og en inkluderende holdning. Konkret betyr det at vi har utarbeidet konsernomfattende policyer for inkludering og likestilling, alkohol og andre rusmidler samt for atferd.
Retningslinjer som vi krever at alle følger.
 

Ramuddens mål og verdier

Mål - Vi jobber for at alle skal komme hjem uskadde hver dag.
Kjerneverdier - Nære, drevne og samvittighetsfulle.
 

Spørsmål?

Har du spørsmål om vårt bærekraftsarbeid?
Kontakt HMSK-Leder: oyvind.stafseth@ramudden.no 

Det er omsorgen som får oss til å vokse