Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer

Vår reise

mot bærekraft går videre

Som en stadig viktigere samfunnsaktør og en av bransjens største bedrifter har Ramudden et særskilt ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Konsernsjefen har ordet

Hans-Olov Blom, konsernsjef og grunnlegger.
Til tross for pandemien ble 2021 vårt beste år noensinne. Vi har altså ikke bare opprettholdt tempoet, men dessuten vokst geografisk og økt lønnsomheten. Parallelt med dette har vi fortsatt å strukturere og drive bærekraftsarbeidet. Stolt er bare fornavnet.
 
Årets resultat ser jeg som et bevis på at Ramuddens forretningsidé holder mål også i tøffe tider. Vi eksisterer for at alle som arbeider ved en etablering, skal kunne føle seg trygge og fokusere på jobben. Like viktig er det at alle som passerer arbeidsplassen med biler, sykler og barnevogner, skal kunne gjøre dette enkelt og trygt. Dette har vært Ramuddens utgangspunkt helt fra starten av.
 
I løpet av året har vi arbeidet hardt for å forvandle bedriftskultur og arbeidsmetodikken til mer strukturerte roller, rutiner og prosesser for hele selskapet. Dette er blitt nødvendig i takt med at vi vokser, ikke minst etter den store fusjonen i 2020. I tråd med dette har vi gjennomført et stort varemerkeprosjekt, der vi har forsøkt å fange inn den såkalte Ramudden-ånden. Dessuten har vi arbeidet med en ”Employee Value Proposition” for å gi medarbeiderne et tydelig verdigrunnlag.
 

Bærekraft høyt på dagsorden

I tillegg til å harmonisere prosesser og innføre støttesystemer, handler årets arbeid i bunn og grunn om at spørsmål om bærekraft nå står mye høyere på dagsorden. I og med etableringen av ESG Center of Excellence, med representanter fra samtlige land i WZS Group, har vi fått et helt nytt ambisjonsnivå for å drive arbeidet. Det handler f.eks. om å utarbeide konsernovergripende styring, nøkkeltall og rapportering på området.
 

Digitalisering av arbeidet på vei

En viktig del av vårt tilbud handler om digitaliseringen av arbeidet på vei. Generelt er vår bransje fortsatt analog, men ved hjelp av sensorer og nettbasert teknologi ligger vi nå i forkant for å skape en viktig endring.
 
I 2021 har vi f.eks. lansert smarte batterier som bidrar til sikrere arbeidsplasser og lavere transportbehov. Vi har også koblet opp informasjonsskilt som gjøre det enklere å opprettholde en effektiv trafikkflyt, og dessuten har vi begynt med digital sanntidsrapportering fra arbeidsplassene. Her er vi markedsledende og vi ser at det er stor interesse fra kundene.
 
I løpet av året har vi også lansert trafikkbarrieren SVEA, en del av et intelligent og sikkert produktsystem for komplekse, urbane miljøer. Vårt tilbud må alltid være i takt med, eller helst ligge foran, samfunnets utvikling. Her ser vi nå på løsninger for syklende og gående for å møte nye atferdsmønstre i samfunnet.
 

En viktig samfunnsaktør

For meg er sikkerhet et viktig samfunnsspørsmål. I tillegg til at vi er med og tar opp viktige bransjesaker, har vi i løpet av året fått flere bevis på at Ramudden nå anses som en viktig aktør i stadig større sammenhenger.
 
Blant annet håndterte vi sikkerhetsløsninger i forbindelse med holocaust-konferansen i Malmö i samarbeid med det svenske politiet. Vi har også levert et samfunnskritisk prosjekt i Finland der vi sikret et raffineri som i en periode var landets største byggearbeidsplass.
 
Den økte tilliten til Ramudden handler om at vi har modnet som organisasjon. Når vi står for sikkerheten, kan kundene være trygge på at de får en partner som tenker ett steg lengre frem og yter mer. Hemmeligheten er medarbeidernes innsats, som har vært spesielt heroisk i enda et pandemi-år. For å fremheve deres viktige arbeid har vi innført utmerkelsen WZS Award som deles ut til avdelinger som utmerker seg når det gjelder arbeidsplassikkerhet.
 

Økt styring gir oss kraft

Styringen bidrar til at selskapets vekstreise går raskere. I løpet av året har vi gjennomført flere viktige oppkjøp, blant annet Trafino Oy og Westers Group TA AB som til sammen kompletterer vårt kundetilbud med nye tjenester. Vi har også etablert oss i Canada, og det er et svært spennende steg.
 
Vår videre reise handler om å øke konsernets styrke, men uten å miste vår sterke samvittighet og vårt fokus på sikkerhet ned til minste detalj.
 
Hans-Olov Blom, konsernsjef for Ramudden