Konsernsjefen har ordet

Som en stadig viktigere samfunnsaktør og en av bransjens største bedrifter har Ramudden et særskilt ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling.

God vekst til tross for et utfordrende år

Morten Finslo, konsernsjef.
Akkurat som for andre bedrifter har også vår virksomhet blitt preget av et år med mange usikkerhetsfaktorer. Til tross for det har vi fortsatt å levere på både gamle og nye markeder, og vi har gjort det med godt mot. Jeg er virkelig stolt over det arbeidet som organisasjonen utfører hver dag.
 
Sommeren 2022 tok jeg over som konsernsjef for Ramudden i Norden, Baltikum og Canada. Samtidig ble Ramuddens grunnlegger og tidligere adm.dir. Hans-Olov Blom utnevnt til konsernsjef for selskapene innen Ramudden Global. Det er en veldrevet bedrift og en verdifull arv jeg nå har fått å forvalte.
 
Hvilke ambisjoner har jeg fremover? Jeg vil selvfølgelig bevare mentaliteten, selve Ramudden-ånden: lokalt entreprenørskap, sette kunden først, lagspill og et sterkt driv fremover. Samtidig må vi tilpasse bedriften til en ny og større drakt. Vi finnes nå på flere markeder, har flere medarbeidere og blir en stadig viktigere aktør i selve bransjen. Da kreves det også at vi gjør ting annerledes og tar et større ansvar for å bli langsiktig bærekraftige.
 

Flere viktige oppkjøp

Årets høydepunkter da? I tillegg til at vi har sett en veldig god vekst og levert mer utstyr og flere tjenester fra våre avdelinger, har vi åpnet fire nye avdelinger i Sverige og Norge. I Sverige har vi kjøpt opp Halleskog & Hansson AB og i Norge har vi med oppkjøpene av Opplæring Vest og Kursbyen.no styrket vår kapasitet innen utdanning.
 
Vi har også etablert oss i Danmark i løpet av året. Jeg gleder meg dessuten over våre 350 nye kolleger i Canada, der vi gjorde oppkjøp som forbedrer vår evne innen digitalisering av arbeidet på vei. Vår vekst bidrar også til at vi eksporterer vår sikkerhetstenkning og vårt syn på et trygt arbeidsmiljø ved etableringer.
 

Står midt i samfunnsutviklingen

Vi står midt i samfunnsutviklingen og ser nå at kravene til bærekraft skjerpes overalt. Våre oppdragsgivere påvirkes i stadig høyere grad av nasjonale klimamål og nye lover. Dette øker interessen for sirkulære løsninger, ressurseffektivitet samt å leie utstyr i stedet for å eie. Dette driver oss til å forbedre både sikkerhet, service og effektivitet knyttet til vårt tilbud.
 
Digitalisering er en viktig suksessfaktor i denne sammenhengen. Nye løsninger hjelper oss med å øke sikkerheten på arbeidsplassen, forlenge produktenes levetid og minske CO2-utslippene koblet til tilsyn.
 

ISO-sertifiseringer og ny bærekraftsleder

I løpet av året har vi gjennomført en re-sertifisering av eksisterende sertifikater for standardene ISO 9001 for kvalitet, ISO 14001 for miljø og ISO 45001 for arbeidsmiljø. På slutten av 2022 kom vi også i mål med rekrutteringen av en Group Head of ESG for hele Ramudden Global, en person som skal hjelpe oss med å heve nivået på bærekrafts arbeidet på samtlige markeder.
 
Fremover ligger fokuset på å fortsette å utvikle bransjen mot enda sikrere og mer bærekraftige løsninger. Vi skal også utvide vår kompetansebase og ta vare på våre nåværende medarbeidere. Jeg håper at alle, akkurat som jeg, skal føle stolthet over at vi i Ramudden sørger for at mennesker kommer hjem uskadde hver dag.
 
Morten Finslo,
Konsernsjef for Ramudden

Jeg brenner for å kunne påvirke sikkerheten direkte

Hvis du selv har stått på en arbeidsplass der kjøretøy suser forbi mindre enn en halvmeter unna, ja da vet du hvor livsviktig arbeidsmiljøet er for alle som arbeider ute på vei. Det norske hovedverneombudet Christian Øyslebø jobber nå for å øke konsekvenstenkningen og risikobevisstheten i organisasjonen.

Les mer