Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer
0

Konsernsjefen har ordet

Vår reise mot bærekraft går videre - Som en stadig viktigere samfunnsaktør og et av bransjens største selskaper har Ramudden et særskilt ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Ramudden har konsekvent forsøkt å opprettholde fokuset på den ordinære virksomheten gjennom pandemien. Vi har fulgt alle regler, råd og anbefalinger fra myndighetene uten å ta noen snarveier. Samtidig har vi så langt som mulig prøvd å fortsette som vanlig. Med stor kraft har vi også lykkes med å ta oss gjennom året med forbedret resultat og økt omsetning sammenlignet med foregående år.

Vår forretningsmodell bygger i seg selv på bærekraft ved at vi utnytter ressurser mer effektivt i deres levetid, men også i form av at vi bidrar til sikrere arbeidsplasser. Vårt mål er å jobbe for at alle skal komme hjem uskadde hver dag. Derfor gjør vi vårt beste for å inkludere sikkerhetsspørsmålene på agendaen overalt. Våre egne medarbeideres kunnskaper innen sikkerhet er naturligvis høyt prioritert og i løpet av året har vi satset mye på internutdanning, noe som bidrar til å øke sikkerheten ute på arbeidsplassene.

Konsernsjefen har ordet.png

Rask digital omstilling

Våre instruktører har med stor suksess lagt om til digitale undervisningsformer både internt og overfor kunder. Det er tydelig at nye tekniske hjelpemidler og nettbaserte utdanninger kommer til å forbli en naturlig del av hvordan vi utdanner også etter pandemien. Det finnes naturligvis tilfeller der tradisjonell undervisning fungerer bedre, men jeg er overbevist om at dette er kommet for å bli. Det bidrar dessuten til mindre reising og dermed redusert klimaavtrykk.

Digitaliseringen er også et viktig redskap for å forbedre sikkerheten. I vårt konsern finnes det britiske selskapet HRS som utvikler smarte digitale løsninger og utstyr som kan øke sikkerheten ved f.eks. å advare trafikanter om fremkommelighet i sanntid. Vi arbeider også med annen produktutvikling som utnytter ny teknologi. I 2020 har vi f.eks. utviklet en fjernstyrt bom som gjør at det ikke behøves trafikkdirigenter på de risikofylte veiene. Vi arbeider også med løsninger der oppkoblede sensorer på utstyret gir beskjed om hvorvidt alt fungerer bra på arbeidsplassen.

Et annet eksempel på smart ny teknologi er våre 3Dvisualiserte TA-planer. De hjelper oss med å optimere våre løsninger i prosjekteringsfasen – sammen med kundene – slik at de både skaper sikkerhet og i størst mulig grad opprettholder trafikkflyten. Generelt ser vi en økt interesse for sikkerhet hos kundene og en større vilje til å involvere oss i tidligere fasen. Det er alltid bedre for så vel kostnadene som sikkerhet og gjennomføring.

Fokus på reduserte utslipp

På miljøområdet arbeider Ramudden for å minske vår klimapåvirkning. Vår eier Triton deltar i et kvalitetssikret initiativ for klimakompensasjon for våre karbondioksidutslipp. Som en bransjeledende bedrift agerer vi også direkte i vår egen virksomhet ved f.eks. å øke bruken av fossilfrie drivmidler. Som en del av dette bestilte vi i løpet av året seks elektriske lastebiler. De kommer til å bli brukt til å kjøre ut materiell i storbyregioner i Sverige. Også i Norge inngår elektriske kjøretøy nå i vår bilpark.

Gjennom en selskapsfunksjon i desember 2020 dekker Ramudden nå sammen med våre søsterselskaper ti europeiske land. Det innebærer nye muligheter til å se og lære av hvordan man jobber i andre deler av Europa. Vi kan nå få tilgang til ”best practices” fra store deler av kontinentet. Det åpner for ytterligere utvikling på både bærekraftsområdet og i hele virksomheten. På vår videre vei fremover kommer vi til å fokusere på å dra full nytte av alle de fordelene som det nye konsernet bringer med seg.

2020 har vært et vanskelig år for mange, men vi har vist at Ramuddens forretningsmodell holder mål og at vi har lykkes med å opprettholde fokuset på økt arbeidsplassikkerhet også i dårligere tider. 

Hans-Olov Blom, konsernsjef for Ramudden