Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer

Mål

Vi beskytter din integritet. Du skal kunne føle deg trygg Når du overlater dine personopplysninger til oss. Derfor har vi etablert denne policyen. Den er basert på gjeldende lovgivning om databeskyttelse og tydeliggjør hvordan vi jobber for å beskytte dine rettigheter og ditt personvern.
Formålet med denne policyen er å gi deg beskjed om hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva vi bruker dem til, hvem som kan få tilgang til dem og under hvilke betingelser, og hvordan du kan utøve dine rettigheter.
 

Bakgrunn

Vi behandler dine personopplysninger først og fremst for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for å overholde lover og avtaler. Utgangspunktet vårt er å ikke behandle mer informasjon, enn det som er nødvendig for formålet informasjonen ble samlet inn for. Vi jobber med å alltid benytte den minst følsomme personverninformasjonen.  

Vi trenger også din personlige informasjon for å gi deg god service, for eksempel når det gjelder markedsføring, oppfølging og informasjon. Vi kan også trenge din personlige informasjon for å utføre kunde- og markedsanalyser.

Du har rett til å motsi oss I å bruke dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål.

Retningslinjer

Hvilken personlig informasjon behandler vi? Vi behandler bare personopplysninger når vi har juridiske grunner. Her er noen eksempler på personopplysningene vi behandler:
 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Stilling
 • Brukernavn
 • Informasjon som du registrerte selv og oppgir frivillig
 • Innhold som du publiserer selv, såkalt brukergenerert innhold

Samtykke

Om nødvendig får vi ditt samtykke før vi begynner å behandle dine personlige opplysninger. Du kan trekke tilbake ditt samtykke. Vi behandler ikke da lenger disse personopplysningene.

Eksempler på hvordan vi samler inn informasjon

 • Informasjon som du gir direkte til oss
 • Informasjon som registreres når du besøker vår nettsted
 • Informasjon vi mottar fra offentlige registre
 • Informasjon vi får når du benytter en av våre ansatte
 • Informasjon vi får når du melder deg på kurs eller seminarer hos oss
 • Informasjon vi får når du registrerer deg for nyhetsbrev og andre utsendelser
 • Informasjon vi får når du svarer på spørreskjemaer og undersøkelser
 • Informasjon vi mottar når du kontakter oss, søker om ansettelse hos oss, besøker oss eller på annen måte kontakter oss

Informasjon som vi gir deg

Når vi samler inn dine personopplysninger, vil vi informere deg om hvordan vi har innhentet personopplysningene, hva vi skal bruke dem til, hvilke rettigheter du har i henhold til personvernlovgivningen og hvordan du kan benytte deg av dem.
 

Dine personopplysninger behandles på en sikker måte

Vi utarbeider rutiner og prosedyrer for å sikre at dine personlige opplysninger blir håndtert på en sikker måte. Utgangspunktet er at bare ansatte og andre personer i organisasjonen som trenger personopplysningene for å utføre sine oppgaver, skal ha tilgang til dem.

Når det gjelder sensitive personopplysninger, har vi satt opp spesielle tilgangskontroller, som betyr et høyere beskyttelsesnivå for dine personopplysninger.

Våre sikkerhetssystemer er utviklet med din integritet i fokus og beskytter i veldig høy grad mot inntrengning, ødeleggelse og andre endringer som kan utgjøre en risiko for ditt personvern.
 

Når utleverer vi din personlige informasjon?

Utgangspunktet vårt er ikke å utlevere dine personopplysninger til tredjepart med mindre du har samtykket til det, eller hvis det ikke er nødvendig å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakt eller lov, for eksempel overfor ulike myndigheter. I tilfeller hvor vi avslører personopplysninger til tredjepart, oppretter vi konfidensialitetsavtaler og sikrer at personopplysninger behandles på en tilfredsstillende måte.
Vi overfører ikke personopplysninger i andre tilfeller enn de som uttrykkelig er angitt i denne policyen.
 

Ansvar

Ramudden AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger. Det betyr at vi er ansvarlige for hvordan dine personopplysninger blir behandlet og at dine rettigheter blir ivaretatt.
 

Rettelse og åpenhet

Ramudden har som mål å sikre at all informasjon vi behandler, er nøyaktig. Dette gjelder selvfølgelig også de personopplysningene vi samler inn. Dersom informasjon viser seg å være feilaktig, korrigeres den umiddelbart. Du har selvfølgelig rett til å få tilgang til informasjonen vi har registrert om deg. Hvis du ønsker å få tilgang til denne informasjonen eller har andre spørsmål angående vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss.
 

Spørsmål og klager

Hvis du har spørsmål angående denne personvernpolicyen eller føler at vi på noen måte har mislyktes i vår håndtering av din personlige informasjon, kan du kontakte oss. Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet.