Art Nr. 947.07

ViaCount 2 Radar

Den kompakta trafikmätaren ViaCount Il är enkel att använda och består av en liten, lätt och robust enhet. Den långa batterilivslängden gör det möjligt att mäta trafik i två riktningar under minst två veckor. Radarutrustningen är flexibel för detaljerad mätning av hastighet, fordonstyp och trafikflöden genom arbetsplatsen. Den samlade informationen efterbehandlas, analyseras och presenteras i en rapport.
1