Trafikkbommer

Den automatiske bommen er et supplement til tryggere arbeidsplasser der trafikken dirigeres med dirigent/trafikkvakt eller midlertidige trafikklys. Her trenger ikke personalet å forbli i en sårbar posisjon, og dette skaper også klarhet for trafikantene.