Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer
0

Leieforsikring

Nå kan du forsikre deg mot innbrudd og andre skader med en lav premie og egenandel.

Forsikring

Ramudden tilbyr en særskilt leieforsikring som kan tegnes hos et velrennomert assurandørselskap. Så i stedet for at kunden oppdaterer og bruker egen forsikring for leid utstyr, tilbyr vi nå våre kunder en enklere løsning, Ramudden Leieforsikring. Denne forsikringen beskytter utstyr som leies fra Ramudden, mot plutselige og uforutsette hendelser som innbrudd, tyveri, hærverk, skader, brann eller vannskader. I noen tilfeller vil du kanskje ikke engang ha slike objekt i egen forsikring, eller forsikringsbeløpene er for lave, så da vil Ramuddens Leieforsikring være ekstra hensiktsmessig.


Betalinger og egenandeler

Når du leier hos oss betaler du samtidig en avgift for Ramuddens Leieforsikring. Kostnaden for forsikringen er en beregnet avgift på 6 % av netto leiepris (ekskl. mva). Den grunnleggende egenandel er kr 4.000 + mva per skadetilfelle.

Begrensning i forsikringsdekning

Som plutselig og uforutsett skade ansees ikke de skader som oppstår av slitasje, forbruk, korrosjon, graffiti og sprenging. Forsikringen dekker ikke fremleie, uaktsomhet eller under transport utført av andre enn leietaker. Leietaker skal også ta fornuftige forholdsregler ved lagring av utstyret.

For fullstendige betingelser og vilkår, vennligst kontakt Ramudden.

Føl deg trygg med Ramuddens leieforsikring

Du som kunde blir trygg på at risiko for skader og tyveri av alt leid utstyr og materiell, er under god kontroll. Hvis du også samtidig ivaretar praktiske tiltak på din arbeidsplass for å hindre tyveri og skader, har du har gjort mye for å unngå uforutsette utgifter på prosjektet. Om du til tross for dette skulle få et uhell, kan du føle deg trygg med Ramuddens Leieforsikring.

Sammenlikne selv!

Å leie en komplett veivarslingsvogn koster eks. 450 kr / dag. Avgiften på Ramuddens Leieforsikring er bare 22,5 kr/dag, og egenandelen er fortsatt bare 4.000 kr for en vogn som koster ca 26.000 kr.

Dersom skade inntreffer:

Kontakt umiddelbart utleier for en skademelding.