Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer
0

Trafikkdirigering og ledebil

Vi har trafikkdirigenter for alle typer oppdrag

Våre trafikkdirigenter har følgende godkjenninger:

  • Arbeid på veg del 1
  • Arbeid på veg del 3
  • Førstehjelpskurs rettet mot trafikkskader
  • HMS-kurs
  • Godkjent dirigeringsutstyr og verneutstyr

Vi fører loggbok og sender den til oppdragsgiver daglig. Dirigenter setter opp sikring og varsling i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan dersom ønskelig. Ramudden bruker elektronisk føring av loggbok slik at loggbok alltid er oppdatert, oversiktlig og lett tilgjengelig.


Vi leverer ferdig rigget ledebil med sjåfør som bl.a. inneholder:

  • Varselslys
  • Arbeidslys
  • Brannslukker
  • Førstehjelpsutstyr
  • Alle våre biler er koblet opp mot GPS. Oppdragsgiver kan få ut logg dersom ønskelig.

ledebil_no.jpg