TA-balk

For midlertidig inngjerding og personlig beskyttelse på byggeplasser i bymiljøer. Passer for skaftkanter eller som skillelinje mellom bil og fotgjengere / syklister.