Digitalt tilsyn

Vi har teknologi som gjør det mulig å overvåke veiarbeidsplasser 24/7. Det bidrar til økt sikkerhet for både trafikanter og for alle som jobber på eller i nærheten av våre veier, høyere servicenivå og redusert klimabelastning.

Våre avdelinger

Øk sikkerheten og mink miljøpåvirkninger med digitalt tilsyn

 

Tilsyn av veiarbeidsplasser blir fortsatt i høyeste grad utført manuelt. Den vanligste måten å utføre et tilsyn på i dag skjer ved, at personell drar ut for å se til og ved behov retter på skilt og annet trafikkutstyr. Det kan være både utmattende og problematisk. Det kan også være et risikofylt arbeid i trafikk med høy hastighet, samtidig som fysiske tilsyn krever transport som gir økt utslipp.
 
I Ramudden arbeider vi for en forandring og en overgang fra fysiske tilsyn til digital og hendelsesbasert overvåking. Med hjelp fra vår teknologi kan vi koble sammen arbeidsplassen med vår digitale plattform. Dette gjør 24/7 overvåking mulig, der eventuelle avvik (veiskilt som er påkjørt eller veltet, lavt batterinivå på trafikklys etc.) kan rettes opp umiddelbart, noe som reduserer risikoen for trafikanter og veiarbeidere.  
 
Ved å redusere fysiske tilsyn er det også mulig å redusere antall utkjøringer og dermed utslipp av klimagasser. Våre løsninger gjør det mulig å skape en «digital tvilling» av arbeidsplasser og overvåke i sanntid på følgende måter:
 
 • Hindermarkeringer og skilt (posisjon og plassering)
 • Langsgående sikring og annen tungsikring (påkjørsler eller forflytninger)
 • Elektroniske skilt (VMS) og mobile trafikklys (posisjon og batterinivå)
 

Intellitag

tillsyn-intellitag.jpg
 
Produktoversikt
Intellitag er en skytilkoblet overvåkningsenhet som kan kobles til forskjellige midlertidige trafikkutstyr. Når Intellitagen er startet, vil den lage en digital tvilling av enheten den er montert på og overvåke både posisjon og status. Dette er spesielt nyttig ved påkjørsler eller værforhold, som gjør det ideelt for overvåking av midlertidig trafikkutstyr.
 
Hvor kan den benyttes
Intellitag kan benyttes for å overvåke et midlertidig veiskilt, langsgående sikring eller en omkjøring. Intellitagen vil lage en digital tvilling av de valgte enhetene, så de kan overvåkes fra en Pc, nettbrett eller telefon. Det vil gjøre vedlikehold mer effektivt og redusere antall fysiske tilsyn. Denne løsningen muliggjør en overgang fra tidsbasset til hendelsesbasert tilsyn og vedlikehold av arbeidsområdet.
 
Forretningsmessige fordeler
Overvåkning av arbeidsplassen digitalt minker kostnader, klimaavtrykk og muliggjør mer effektiv bruk av ressurser. 
 
Nøkkelfunksjoner
 • Lett vekt og ingen av/på eller innstillings bryter
 • Lang batterilevetid (>6 måneder avhengig av bruk)
 • Statusovervåking og rapportering via plattformen Geozoning
 

Smarte Batterier

smarta batteri.jpg
 
Produktoversikt
Smarte batterier er en skytilkoblet overvåkningsenhet integrert i modifisert batterideksel. Når den er plassert ute langs veien, vil den lage en digital tvilling av batteriet den er festet til og overvåke posisjon, ytre påvirkninger og batteristatus.
 
Hvor kan den benyttes
Den kan benyttes hvor som helst der batteriovervåkning er nødvendig, avhengig av batteritype. For eksempel varsellys på trafikkbuffer, mobile trafikklys eller andre enheter drevet av 12v batteri.
 
Forretningsmessige fordeler
 • Muliggjør behovsbasert batteribytte, noe som reduserer kostnader og utslipp.
 • Aktiverer en alarm ved ytrepåvirkninger, som kollisjon eller tyveri.
 • Skaper en digital tvilling av arbeidsplassen
Nøkkelfunksjoner
 • Lettvekt og enkel å bruke
 • Kan benyttes med et bredt utvalg av blybatteri
 • Statusovervåking og rapportering via plattformen Geozoning

Intellitag, vårt nyeste tilgjengelige produkt

Intellitag - en sensor med gps, som man fester på trafikkskilt. Intellitagen forteller oss hvor skiltet står, om det står oppreist eller om det har veltet. Med Intellitagen får vi en alarm på pc-en eller på telefonen, når noe er forandret fra utgangsposisjonen. Da vet vi at det har hendt noe og vi må kjøre ut å sjekke. Intellitag er et godt produkt for sanntidsovervåkning, der vi får ordnet opp med en gang.

Se video