Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer
0

Det her er Ramudden

Ramudden skaper sikre arbeidsplasser gjennom tilpassede løsninger, med omtanke for menneskers trygghet og arbeidsmiljø. Våre tilpassede løsninger for arbeidsplassikkerhet brukes innen veiarbeid, bygg og anlegg, jernbane og andre infrastrukturprosjekter.

Vårt oppdrag er å hjelpe kommuner, myndigheter, entreprenører og byggefirmaer med å utforme, utruste og bemanne sikkerhetsanordninger som oppfyller alle krav og skaper den nødvendige arbeidsplass- og trafikksikkerheten. På denne måten kan kundene trygt fokusere på kjernevirksomheten - å reparere, vedlikeholde og bygge nytt.

Vi samarbeider tett med kundene og er gjerne med og planlegger i tidlige faser for å hjelpe dem med å etterleve alle regelverk på en både effektiv og høykvalitativ måte. Våre løsninger for arbeidsplassikkerhet tilpasses etter det enkelte prosjektets omfang.

Vi leverer utstyr når og der det behøves, utfører tjenester på stedet og utdanner kundenes medarbeidere. Vi hjelper også til med å sikre offentlige plasser.

Vårt mål - Vi jobber for at alle skal komme hjem uskadde hver dag.

Ramudden finnes i dag på et 60-talls steder i Sverige, Norge, Finland, Estland og Canada. Ramudden-konsernet omsetter for cirka SEK 1,3 milliarder per år og har over 700 heltidsansatte.
Vår kultur og måte å jobbe på er gjennomsyret av det vi kaller Ramudden-ånden. For oss betyr dette at vi har kunden i fokus, setter helse og sikkerhet til våre ansatte først og er best på det vi gjør.
 
hans-olov-blom.jpg

Hans-Olov Blom, konsernsjef Ramudden


Ramudden genom åren

2005 Ramudden AB blir stiftet

2009 Åpner i Norge

2012 Åpner i Finland

2015 Personellassistanse Norge AS blir kjøpt

2016 Åpner i Estland

2017 Ramudden HoldCo Ab, morselskapet blir dannet

2017 Wewab Trafiklösningar AB, Trafikavstängningar i Mellansverige AB,
Skilt og Vedlikehold 2 AS, Skilt og Bilreklame AS og Akershus Trafikk Dirigering AS blir kjøpt.

2017 Triton Partners kjøper majoriteten av aksjene i Ramudden fra IK Investment Partners

2018 Chevron, Storbritannias største leverandør av trafikksikkerhetstjenester, blir kjøpt

2018 Oppkjøp av NCC-eide ViaSafe Sweden, norske Trafikksystemer AS og finske LKJ

2018 9 nye depoter åpne i Sverige, Norge og Finland, samt ytterligere 2 oppkjøp i Finland

2019 Oppkjøp av Acquisitions of Provia, E-Trafik og Veiskiltkonsulenten

2019 6 nye depoter åpnes i Sverige, Norge, Finland og Estland

2019 Tre store milepæler blir oppnådd: mer enn 600 tjenester på heltid, det første året med over en milliard i omsetning og over 5000 unike kunder i Sverige, Norge, Finland og Estland

2020 Oppkjøp av BM Skilt AS

2020 Fusjon mellom AVS (Tyskland, Danmark og Latvia), Fero (Belgia) og Ramudden/Chevron.

2021 Ramudden etablerer seg i Canada