Våre tjenester

Du vil at hverdagen skal fungere som vanlig og at dere kan fokusere på deres kjernevirksomhet. Til det kan vi bistå med en rekke ulike sikkerhetsrelaterte tjenester. Vi kan hjelpe deg med konsultasjon, tjenester, opplæring, arbeidsvarslingsplaner, etablering, tillatelser, regelverk med mer.

Finn nærmeste avdeling

Sikkerhetsrelaterte tjenester

Vi leverer naturligvis rett utstyr, kjøretøy og maskiner til arbeidsplassen. Men vi kan også ta et større ansvar for å planlegge sikkerheten, utføre tjenester på stedet eller hjelpe til med opplæring innen sikkerhet. Våre løsninger kan for eksempel inneholde:
 

Konsultasjon

Planlegging og utforming av sikkerheten på og rundt arbeidsplassen, for eksempel å utarbeide arbeidsvarslingsplaner og hjelpe til med alle nødvendige søknader om tillatelser. Gå til skjema for bestilling av AV-plan her. 
 

Tjenester

Sikkerhetsrelaterte arbeidsplasstjenester som etablering, tilsyn og vaktarbeid.
 

Opplæring

Vår opplæringsavdeling sørger for at våre egne medarbeidere alltid har rett kunnskap og de kan også gi din personale nødvendige opplæring.

Alle har rett til en sikker arbeidsplass