Den tilkopla arbeidsplassen

Vår visjon er en full digital arbeidsplass med sanntidsovervåking fra en sentral plattform. Vi er ikke der enda, men vi er på god veg.

Finn nærmeste avdeling

 

En oppkoblet arbeidsplass gir både økt sikkerhet og raskere service, bedre kostnadseffektivitet og minker miljøpåvirkningen.
 
• Økt sikkerhet – Den oppkoblede arbeidsplassen gir oss mulighet til proaktivt å oppdage sikkerhetsrisikoer. Dessuten kan vi sørge for at alle enheter alltid fungerer som de skal.
 
Bedre service – Vi kan gi bedre service og raskere responstid med hendelsesbasert handling, når alarmen går. Vi er med andre ord rask på plass og kan se til den eller de enhetene som trenger tilsyn.
 
Reduserte kostnader – Vi har kontroll på arbeidsplassen fra vår sentrale plattform, vår ”tvilling”. Dermed kan vi optimere tilsynet av alle enheter på en måte som er kostnadseffektiv for deg.
 
• Fokus på bærekraft – I alt vi gjør har vi et sterkt fokus på bærekraft. Den oppkoblede arbeidsplassen er ikke noe unntak, tvert om. Det innebærer at vi slipper å gjennomføre unødvendige utkjøringer, samtidig som enhetene på arbeidsplassen får økt levetid.
 
Rapportering og oppfølging – En viktig del av det å stadig gjøre en bedre jobb, er rapportering og oppfølging. Her fokuserer vi særlig på sikkerhet og bærekraft. Vi sjekker snitthastighet, batteristatus på enheten samt om det har inntruffet noen uønskede hendelser og hvor mye CO2-utslippene har minsket.
 
highway-4494907_1920 (1).jpg

 

Ramudden Global

Siden 2020 har vi vært en del av en global gruppe, der også selskapet Highway Resource Solutions (HRS) inngår. HRS er ledende når det gjelder digitale løsninger for veiarbeidsplasser.
Gjennom vårt nære samarbeid med HRS får vi økte muligheter til å drive den digitale utviklingen fremover. Vi fortsetter å investere i digitale løsninger for å gi deg sikrere og mer kostnadseffektive løsninger.
 

Din digitale arbeidsplass

Allerede nå kan vi tilby deg flere løsninger som vi kan overvåke sentralt. Her finnes Intellitag, smarte batterier som kan utføre hastighetsovervåkning og VMS-skilt eller -vogner for sanntidsinformasjon til trafikanter og trafikklys/ledebillys.
Andre systemer er under utvikling, for eksempel varslingssystem for utkjørsler.
 
 

Digitalt tilsyn

Vi har teknologi som gjør det mulig å overvåke veiarbeidsplasser 24/7. Det bidrar til økt sikkerhet for både trafikanter og for alle som arbeider på eller langs våre veier. Det gir høyere servicegrad og minker klimapåvirkningen.

Les mer her om digitalt tilsyn