Arbeidsvarslingskurs

Vi har gleden av å meddele at vi kan gjennomføre nettbaserte arbeidsvarslingskurs for personell som skal jobbe på og langs veg.

Covid-19 har medført en del restriksjoner og konsekvenser for kursvirksomheten. Vi kan med glede medele at SVV har åpnet for å kunne gjennomføre nettbaserte arbeidsvarslingskurs. 
Alle våre avdelinger kan med detta kunne tilby personell som skal jobbe på og langsveg nødvendig arbeidsvarslingskurs.
 
Kurs 1 - Arbeid på veg
Kurs 2 - Ansvarshavende
 
Kontakt en av våre avdelinger: 92 11 00 00