Krajstestet GP-kobling med beskyttelse

Ramudden har som eneste aktør fullskala testet løsningen sin GP-Link med støyskjerm.

Vi har testet en boltfri lengde på 42 m og vi har veldig gode resultater for både vegarbeideren og trafikanten.

Paneldel 2.2 m
Panelseksjon 0,7 m
Total høyde 2,1 m