Nyhet

Nye SVEA WXS 2,85 Trafikkbarriere

SVEA WXS 2,85 er en ny, sikrere og fleksibel trafikkbarriere med økt fokus på sikkerhet og bærekraft. SVEA inngår i et sikkert og intelligent produktsystem (IPS) for midlertidig bruk og er først og fremst ment som langsgående sikring. Det er lagt stort fokus på rask og sikker montering, korte monteringslengder og eliminering av forankringsbehov. Barrieren er kollisjonstestet etter kravene gitt i vegnormalen N101. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T1, T2 og T3.

Navnet SVEA er en forkortelse av Safe-Versatile-Engineered-Advanced.
 
Peter Gustafsson, COO Ramudden forteller:
«Vi har i løpet av flere år vurdert og hatt tanker om å utvikle vår egen barriere. Hovedårsaken var at alle barrierene som var på markedet hadde ulike fordeler og ulemper når det gjaldt testing og godkjent lengde, arbeidsbredde, utfordringer ved lasting og lossing, antall barrierer under transport, sammenkobling og/eller bolting under montering og arbeidsmiljøforhold. Høsten 2018 bestemte vi oss for å samarbeide med Worxsafe for å utvikle en barriere som inneholdt så mange som mulig av de beste egenskapene for å møte de kravene og ønskene som vi selv og kunder har uttrykt. Nå, tre år senere, kan vi stolt vise og tilby SVEA til våre kunder, trafikanter og ansatte. Alt for at vi skal få et sikrere og tryggere miljø for de som arbeider på veien, men også for de som passerer».
 

Produktfakta SVEA WXS 2,85

Kapasitetsklasse: T2
Arbeidsbredde: W2 (0,8 m.)
Min installasjonsbredde: 22,8 m.
 
Kapasitetsklasse: T3
Arbeidsbredde: W3 (1 m.)
Min installasjonsbredde: 28,5 m.
 
 
 
Lettere vekt og ny koblingsløsning
  • 10-20% lavere transportkostnader enn andre tyngre barrierer med tilsvarende egenskaper.
  • 50% kortere installasjonstid, med lavere risiko for klemskader.
  • Økt fleksibilitet med mulighet for tilkobling av forlengelse i 3% grader i høyden og i vertikal forskyving opp til 140 mm.