Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer
0

Til Ramuddens kunder og samarbeidspartnere

Orientering til Ramuddens kunder og samarbeidspartnere vedrørende tiltak for å forhindre smitte

Ramudden følger nøye med på norske helsemyndigheters råd og pålegg i forhold til bekjempelse av Coronaviruset. Ramudden ønsker å betrygge våre samarbeidspartnere om at vi tar dette på største alvor. Vi følger utviklingen tett og vårt lederteam og våre ansatte gjør alt de kan for å forebygge smitte og spredning på våre avdelinger.

> Informasjonsbrev

Jon Ola Stokke, Administrerende direktør
Mobil 922 33 997 ola.stokke@ramudden.no