Problemer med store belastninger og brede sjakter?

Problemer med store belastninger og brede sjakter? Vi har kjørebroer på 10 m som kan håndtere sjakter på opptil 6 meter som oppfyller Statens Vegvesen sine krav.