Nyhet

Ramudden og Work Zone Safety Group kjøper opp Halleskog & Hansson AB

Ramudden og Work Zone Safety Group har kjøpt opp 100% av aksjene i Halleskog & Hansson AB, en av de fremste aktørene i Stockholmsområdet innenfor trafikkavvikling og AV-planer. Halleskog & Hansson omsetter for ca. 45 Millioner SEK.

Halleskog & Hansson er en helhetsleverandør innen trafikkavviklinger og AV-planer med en virksomhet primært i Stockholmsområdet. Firmaet har sine røtter fra Halleskogs AV-planer som startet i 2009 og Halleskog & Hansson Rental som ble startet i 2019 for å tilby helhetsløsninger.
«Vi er veldig imponerte av Halleskog & Hansson sin vekstreise og den posisjonen de er i markedet i dag. Oppkjøpet gir oss ikke bare mulighet til å styrke vår virksomhet rundt Stockholm, men også øke kvaliteten vår over hele landet gjennom utveksling av kunnskap. Firmaet er velkjent for et høyt service- og kompetansenivå innen både trafikkavstenginger og AV-planer» -Sier Hans-Olov Blom, grunder og konsernsjef i Ramudden

Gjennom oppkjøpet utvider Ramudden sin tilstedeværelse til totalt 9 depoter i Stockholmsområdet og 44 depoter i hele Sverige.

«Vi ser frem mot å være en del av Ramudden og Work Zone Safety Group og mot en fortsettende vekstreise i fellesskap. Ramudden deler mange av våre verdier med fokus på kvalitet, bærekraft, sikkerhet og innovative løsninger med kunden i fokus» -Sier Per Halleskog & Joakim Hansson, grundere og administrerendedirektør i Halleskog & Hansson.
 
2022-02-01