Ramudden vokser videre - kjøper opp BM Skilt AS

Oppkjøpet av BM Skilt i Vennesla i kombinasjon med eksisterende lokasjon i Kristiansand er så godt som en «perfect match» der vi styrker posisjonen vår i et område med mye vei og høy forventet aktivitet fremover.

Ramudden vokser videre - kjøper opp BM Skilt AS
 

Med et bredt kundenettverk, faglig tyngde og godt kremmerskap, har BM Skilt AS på få år, vokst seg frem til å bli en relativ stor aktør innen trafikksikkerhet i Agder-regionen. Vi ser da potensialet for at bedriftene i fellesskap ville fremstå som helhetlig og foretrukken leverandør i markedet for arbeidsvarsling og trafikksikkerhet.

Hos oss i Ramudden, kan vi endelig feire en ny merkedag, med overtakelsen av BM Skilt AS som et nytt medlem i familien. Overtakelsen gir oss et godt løft i markedet, og styrker oss på veien mot å være landets største, mest profesjonelle og desidert mest attraktive leverandør innen trafikksikring.