Sigve ny regionleder

Det er besluttet å gjøre en rotasjon av roller i region Sør-Vest. Sigve Simonsen, til nå daglig leder og tidligere eier av VSK, tar over som regionleder i Sør-Vest, med ansvar for Ramuddens avdelinger i Stavanger, Kristiansand og VSK på Lindesnes

Målet med denne organiseringen, er å kunne knytte VSK enda tettere sammen med Ramuddens avdelinger landet rundt, samt kunne støtte avdelingen i Kristiansand spesielt med enda større ledelsesmessig tilstedeværelse. Sigve har lang og solid erfaring fra veien og vil tilføre både regionen og ledergruppen i Norge kompetanse. Dette er viktig for at vi skal fortsette å utvikle vårt tjenestetilbud og våre tekniske løsninger og gjennom dette vår konkurransekraft.
 
Øystein Håland vil gå tilbake til sin rolle som avdelingsleder i Stavanger. Avdelingen har store ambisjoner for videre vekst og har behov for Øysteins erfaring og kundenettverk for å kunne nå sine målsetninger for de neste årene. Vi takker Øystein for den jobben han har gjort i årene som regionleder for Sør-Vest.
Endringen er allerede funnet sted. Vi ønsker både Sigve og Øystein lykke til med sine nye oppgaver. ​​​​​​​
 
Jon Ola Stokke, Administrerende direktør
Mobil 922 33 997 ola.stokke@ramudden.no