Roy Mevold ny leder

Ramuddens konsernsjef Hans-Olov Blom har utnevnt Roy Mevold til ny leder for Ramudden Norge

Dette er etter min oppfatning et meget godt og fornuftig valg, som bidrar til kontinuitet for den norske virksomheten. Roy er en meget dyktig og drivende leder, som vil være en sterk pådriver og god støtte for hele vår organisasjon. Jeg er helt sikker på at den fine økonomiske utviklingen vi har vist de siste årene, vil fortsette med Roy ved roret. Roy tiltrer stillingen formelt den 1. september i år. Vi ønsker Roy lykke til med sine nye oppgaver.
 
Jon Ola Stokke, Administrerende direktør
Mobil 922 33 997 ola.stokke@ramudden.no