Nyhet

Work Zone Safety blir Ramudden Global

Etter sammenslåingen av porteføljeselskapene Ramudden og AVS i 2020 kunngjør Triton en ytterligere utvikling av den internasjonale gruppen, av ledende teknologibaserte selskaper innen infrastruktursikkerhet. Etter lanseringen vil Ramudden Global være det nye merkenavnet og identiteten for hele gruppen.

Publisert 26.05.2023 - Work Zone Safety blir Ramudden Global
Med over 4 500 ansatte som opererer i Storbritannia, Tyskland, Benelux, Norden og Canada, tilbyr Ramudden Global trafikkregulering i bymiljøer, på motorvei, skogvedlikehold, digitale tjenester og spesialisering innen infrastruktursikkerhet.
 
Med det nye merkenavnet setter Ramudden Global kursen for videre vekst som én gruppe, ved å samle, heve og styrke nettverket av de markedslederne bedriftene gruppen utgjør i dag.
 
"Uansett hvilket infrastrukturprosjekt eller hvilket av våre geografiske områder det gjelder, gjør forretningsenhetene innen Ramudden Global prosjektet tryggere. Vi ser det som vårt ansvar å få alle trygt hjem hver dag, og vi bryr oss for å realisere denne visjonen. Vi ønsker å skalere virksomheten globalt, og med vårt nye merkenavn viser vi våre ansatte, kunder og selskapene som blir med oss at de er en del av noe større", sier Hans-Olov Blom, konsernsjef i Ramudden Global.
 
Triton startet dannelsen av gruppen gjennom oppkjøpet av tre plattformselskaper. Først med Ramudden i desember 2017, deretter AVS i januar 2018 og Chevron i april samme år. Deretter har Triton benyttet sin velprøvde kjøp-og-bygg-strategi gjennom å fullføre over 45 tilleggsoppkjøp innen hver av plattformene. Samtidig har gruppen utvidet seg til tilstøtende geografiske områder og utviklet den digitale satsingen ved å rulle ut markedsledende teknologi på tvers av gruppen.
 
"Gjennom denne oppkjøpsprosessen i et svært attraktivt, ikke-syklisk og voksende marked har vi skapt en leder innen kritiske infrastruktursikkerhetstjenester. Med det nye navnet, som feirer selskapets arv, vil vi fortsette fusjonen av markedet og drive internasjonal ekspansjon", sier Nadia Meier-Kirner, Investment Advisory Professional.
 

Om Triton

Grunnlagt i 1997 og eid av partnerne sine, er Triton en ledende europeisk investeringsvirksomhet med spesialisering innen mellomstore markedssegmenter. Triton fokuserer på virksomheter som tilbyr viktige varer og tjenester innenfor forretningsområdene Forretningsmessige tjenester, Industriell teknologi, Helsevesen og Forbrukersektorer.