Fakturainformasjon og rutiner

Faktureringsrutiner gjelder fakturering til Ramudden Norge AS, org. nr. 913 798 317

Besøksadresse

Ramudden

Myråsdalen 10

1407 Vinterbro

Finn oss

Postadresse

Ramudden AS
Myråsdalen 10
1407 Vinterbro
Org.nr. 913798317

Alle fakturaer skal sendes til

Ramudden Norge AS
FE 891 Scancloud
831 90 Östersund
Sverige
 
Vi aksepterer vanligvis 30 dagers kredittid fra leveringsdato.
 

Detaljert fakturainformasjon

E-faktura/Peppol-ID 9908:913798317
Pdf-faktura sendes til: 913798317@ramudden.no
Postadresse: FE 891 Scancloud

 

Generelle krav til fakturering

I tillegg til offentlige myndigheters krav til en faktura, har Ramudden egne krav for at en faktura skal godkjennes og betales. For at vi skal kunne behandle og betale en faktura, krever vi at følgende merking er oppfylt for at faktura godkjennes:


Konto - Kostnadssted - Objekt
Referanse/person

Det er den som bestiller/avroper produktet eller tjenesten som må levere konto, depot og objekt til leverandøren slik at merkingen kan gjøres i henhold til ovennevnte modell.
 
Konto - angir kostnadstypen en faktura-/fakturalinje har. En konto består av fire numeriske tegn.
 
Kostnadssteder/Avdelinger - består av 1-3 numeriske tegn.
 
Objekt - kan være prosjektnummer, registreringsnummer eller innkjøpsordrenummer.
· Prosjektnummer - 1-10 numeriske tegn på prosjektnummer
· Registreringsnummer - For eksempel ABC-112
· Bestillingsnummer – for eksempel SE04-000628
 
Referensperson - Fornavn og etternavn til bestiller på Ramudden.
 
Hvis fakturaen din ikke oppfyller våre krav til merking ovenfor, vil vi avvise fakturaen, noe som betyr at du som leverandør må utstede en ny korrekt faktura og sende den til oss på nytt.

Leverering

Leveringsadresse til våre respektive avdelinger finner du under Våre avdelinger

 

Norway - Ramudden Norge AS
Org.no. 913798317
Pdf-invoice are sent to: 913798317@ramudden.no      
Peppol ID: 9908:913798317

Sweden - Ramudden AB
Org.no 556674-6730
e-invoice GLN-nummer: 7365566746735
Pdf-invoice are sent to: 5566746730@ramudden.se   

Finland - Ramudden OY
Org.no. FI24654455
Pdf-invoice are sent to: 24654455@ramudden.fi     
GLN-nummer: 003724654455

Estonia - Ramudden OÜ
Org.no. 12969700
Pdf-invoice are sent to: 12969700@ramudden.ee