Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer
0

Fakturainformasjon

Faktureringsrutiner gjelder fakturering til Ramudden AS, org. nr. 913 798 317

Alle fakturaer skal sendes til:

Ramudden AS
FE 891 Scancloud
831 90 Östersund
Sverige

Vi foretrekker at fakturaer sendes i PDF-format per e-post til oss på: 913798317@ramudden.no

Vi aksepterer vanligvis 30 dagers kredittid fra leveringsdato.


På fakturaen må det komme frem:

Korrekt firmanavn
Referanse: Hvem bestilte produktet/tjenesten
Merking: Avdeling og bestillingsnummer
Deres referanse: Referansenummer - Navn og telefon til personen hos dere som er ansvarling for orderen


Leverering

Leveringsadresse til våre respektive avdelinger finner du under Våre avdelinger