Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Ved å bruke og besøke ramudden.no godtar du at vi lagrer coocies. Les mer

Fakturainformasjon

og rutiner

Faktureringsrutiner gjelder fakturering til Ramudden AS, org. nr. 913 798 317

Alle fakturaer skal sendes til

Ramudden AS
FE 891 Scancloud
831 90 Östersund
Sverige

Vi foretrekker at fakturaer sendes i PDF-format per e-post til oss på: 913798317@ramudden.no 

Vi aksepterer vanligvis 30 dagers kredittid fra leveringsdato.

På fakturaen må det komme frem

Korrekt firmanavn
Referanse: Hvem bestilte produktet/tjenesten
Merking: Avdeling og bestillingsnummer
Deres referanse: Referansenummer - Navn og telefon til personen hos dere som er ansvarling for orderen

Leverering

Leveringsadresse til våre respektive avdelinger finner du under Våre avdelinger

Adresser til respektive selskaper

 

Sverige - Ramudden AB

Org.no 556674-6730
e-invoice GLN-nummer: 7365566746735
Pdf-invoice are sent to: 5566746730@ramudden.se   

 

Finland - Ramudden OY

Org.no. FI24654455
Pdf-invoice are sent to: 24654455@ramudden.fi 
GLN-nummer: 003724654455

 

Estland Ramudden OÜ

Org.no. 12969700
Pdf-invoice are sent to: 12969700@ramudden.ee