Fakturainformasjon

og rutiner

Faktureringsrutiner gjelder fakturering til Ramudden AS, org. nr. 913 798 317

Alle fakturaer skal sendes til

Ramudden AS
FE 891 Scancloud
831 90 Östersund
Sverige

Vi foretrekker at fakturaer sendes i PDF-format per e-post til oss på: 913798317@ramudden.no 
Vi aksepterer vanligvis 30 dagers kredittid fra leveringsdato.


.  .  .  .  .

Generelle krav til fakturering

I tillegg til offentlige myndigheters krav til en faktura, har Ramudden egne krav for at en faktura skal godkjennes og betales. For at vi skal kunne behandle og betale en faktura, krever vi at følgende merking er oppfylt for at faktura godkjennes:

KKKK-KKK-OOOOOOOOOO
Konto - Kostnadssted - Objekt
Referanse/person

Det er den som bestiller/avroper produktet eller tjenesten som må levere konto, depot og objekt til leverandøren slik at merkingen kan gjøres i henhold til ovennevnte modell.
 
Konto - angir kostnadstypen en faktura-/fakturalinje har. En konto består av fire numeriske tegn.
 
Kostnadssteder/Avdelinger - består av 1-3 numeriske tegn.
 
Objekt - kan være prosjektnummer, registreringsnummer eller innkjøpsordrenummer.
· Prosjektnummer - 1-10 numeriske tegn på prosjektnummer
· Registreringsnummer - For eksempel ABC-112
· Bestillingsnummer – for eksempel SE04-000628
 
Referensperson - Fornavn og etternavn til bestiller på Ramudden.
 
Hvis fakturaen din ikke oppfyller våre krav til merking ovenfor, vil vi avvise fakturaen, noe som betyr at du som leverandør må utstede en ny korrekt faktura og sende den til oss på nytt.

.  .  .  .  .  .

Leverering

Leveringsadresse til våre respektive avdelinger finner du under Våre avdelinger

Adresser til respektive selskaper

 

Sverige - Ramudden AB

Org.no 556674-6730
e-invoice GLN-nummer: 7365566746735
Pdf-invoice are sent to: 5566746730@ramudden.se   

 

Finland - Ramudden OY

Org.no. FI24654455
Pdf-invoice are sent to: 24654455@ramudden.fi 
GLN-nummer: 003724654455

 

Estland Ramudden OÜ

Org.no. 12969700
Pdf-invoice are sent to: 12969700@ramudden.ee