Dekkbuffer

Dekkbuffer benyttes forran arbeidsområdet for å ta imot og stoppe billister før dem kresjer inn i arbeidsområdet. Ramudden tilbyr to godkjente dekkbuffere ved 80- og 100km/t.