Fartshinder

Fartsinder er et godt hjelpemiddel for å sikre at trafikken reduserer farten forbi arbeidsstedet.