Inpassering

Foldeporter, rotasjonsporter og GP link med støyskjerm, øker sikkerheten og reduserer påvirkningen på nærområdet under bygging. Leveres med digital adgangskontroll fra Infobrick og i høyder fra 2 til 4 meter.