Skiltfundament

Hvilken kombinasjon av skilt, stolpe/bærer og fotplate/vekt arbeidsplassen bør utstyres med, avhenger av forholdene. Basert på forskriftene for den aktuelle virksomheten kan vi hjelpe deg med å tilpasse sammensetningen for sikker og tydelig skilting.